Käytäväpolitiikalla vaikutetaan päätöksentekoon

maanantai, 10.03.2014

Tietoa on saatavissa enemmän kuin koskaan . Silti sen hyödyntäminen omassa työssään ei ole aina helppoa päättäjillekkään. Laajentunut tietomäärä on saanut aiempaa enemmän subjektiivisen leiman. Tämä on osin tarkoituksellista, mutta myös tahatonta. Tiedon tuottajina voivat toimia monet eri tahot eri tarkoitusperineen. Demokraattisen päätöksenteon kulmakiviä on huomioida kaikkien asiaa koskevien näkökannat.

Merkittävässä roolissa ovat asiantuntijat, jotka pyrkivät tuomaan objektiivista tietoa päättäjille. Faktoihin perustuva päätöksenteko on helpommin perusteltavissa ja näin ollen helpommin yleisesti hyväksyttävissä. Riittävän laaja taustojen huomioiminen vahvistaa myös päätöksentekijän päätöksentekokykyä ja asemaa päätöksentekijänä.

Tiedon kohdistaminen oikeisiin henkilöihin oikealla ajanhetkellä korostuu. Se edellyttää aktiivista yhteiskunnan seuraamista ja muutoshankkeiden tunnistamista. Hektisessä yhteiskunnassa myös päätöksenteon aikajänne lyhenee ja oikeiden asiantuntijatahojen verkoston hyödyntäminen näin ollen korostuu.

Metsämiehen kädenpuristus - kirja on usean kirjoittajan näkemys taustavaikutuksen merkityksestä ja vaikuttavuudesta heidän omien tehtäviensä näkökulmasta. Kirjassa on kuvattu kainuulaisen taustavaikuttajan roolia viime vuosikymmeninä paikalliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Kirja on kokonaisuus hyvin eri tehtävissä olevien henkilöiden näkemyksistä Tapani Pääkkösen vaikutuksesta heidän tehtäviinsä. Kirjan ovat toimittaneet Paavo Simola ja Juha Immonen. Kirjaa on jaettu eripuolilla Suomea erilaisissa metsäalan tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Kirjatiedustelut: Tapani Pääkkönen, tapani.paakkonen(at)kuhmo.net tai puhelimitse 050-3248862.

Kirjan tekemisen mahdollisti Metsämiesten Säätiöltä saatu apuraha.

Lisätietoja:

Metsänhoitaja Paavo Simola, simola.paavo(at)gmail.com

Metsätalousinsinööri Juha Immonen, juha.immonen(at)tornator.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.