Metsäalan opinnot Venäjällä

tiistai, 14.08.2012

Aloitin syksyllä 2011 opinnot suomalais-venäläisessä Cross-Border University -maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa pääsuuntautumisenani Forestry and Environmental Engineering. Maisteriohjelmaan kuuluu pakollisena opiskelujakso venäläisessä metsäyliopistossa. Suoritin tämän jakson keväällä 2012 Pietarin metsäteknillisessä yliopistossa sekä Moskovan metsäyliopistossa. Opiskelujakson anti jäi opintojen osalta hieman vaillinnaiseksi, mutta kielen ja kulttuurin oppimisen kannalta se oli onnistunut.

Matkustin harmaaseen Pietariin 9.3. ja sain heti tutustua venäläiseen opiskelija-asumiseen, sillä minut sijoitettiin muiden CBU-opiskelijoiden kanssa venäläiseen asuntolaan. Kulttuurishokki oli lähellä, mutta edellisvuoden kokemus Venäjällä asumisesta pelasti minut siltä. Opintojen suhteen aikataulut olivat hyvin joustavat ja meillä oli runsaasti vapaa-aikaa. Kurssien sisältö Pietarissa olisi pitänyt olla metsätalouden ongelmiin sekä metsänhoidon ekologiaan liittyvää, mutta kursseihin oli ympätty kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Jälkimmäisen kurssin osalta opetus jäi vähäiseksi, sillä kurssin vastuuopettaja sairastui eikä hänelle ollut sijaista. Toisaalta Pietariin tutustumiselle jäi hyvin aikaa ja myös venäjän kielen taitoja sai hioa riittämiin, sillä missään ei ymmärretty englantia.

Pietarin kurssit päättyivät 22.5. ja matkustin tämän jälkeen Moskovaan 10 päivän intensiivikurssille Moskovan metsäyliopistoon. Majoitus ei Moskovassa juuri paremmaksi muuttunut, mutta kurssi oli hyvin järjestetty. Kurssin teemana oli metsäteiden rakentaminen, ja aihetta käsiteltiin hyvin tekniseltä näkökantilta matemaattispainotteisesti. Kurssin tehtävien parissa sai aikaa kulumaan, mutta siitä huolimatta myös Moskovan keskusta-alueeseen ehti tutustua. Teknillisyydestään huolimatta Moskovan kurssi oli mielenkiintoinen ja toi vaihtelua tavanomaisiin luentokursseihin.

Metsämiesten säätiön apurahalla oli suuri merkitys ulkomaan opiskelujakson onnistumisen kannalta, sillä kumpikaan kaupunki ei ole erityisen halpa. Etenkään kun kummassakaan kaupungissa majoituspaikan puolesta ei juurikaan ollut ruoanlaittomahdollisuuksia, vaan useimmiten ruokailu tapahtui joko yliopistoruokalassa tai kaupungilla. Metsämiesten säätiön apurahan ansiosta kohonneet elinkustannukset eivät muodostuneet ongelmaksi.

Vaikka kurssien osalta Venäjän reissu jätti osittain toivomisen varaa, jäi siitä minulle kokonaisuutena positiivinen mielikuva. Tästä saan kiittää opiskelukavereitani ja mielenkiintoista paikallista kulttuuria. Opin paljon uutta ja hyödyllistä sekä tutustuin uusiin ihmisiin. Uskon ja toivon palaavani Pietariin vielä jossain vaiheessa opintojeni tai tulevien työtehtävieni puitteissa!

Lisätietoja:

MMK Teemu Saramäki, Itä-Suomen yliopisto, teemu.saramaki(at)gmail.com, puh. 040 537 6331

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.