Metsänhoitoyhdistysten vaalit 2012 Länsi-Suomen alueella

perjantai, 23.08.2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä on muuttumassa, kuten metsälakikin. Lakimuutos tulee vaikuttamaan metsänhoitoyhdistysten rahoitukseen sekä palvelutarjontaan unohtamatta tällä hetkellä voimassa olevia yhdistyksien rajoituksia. Alueellisilla metsänhoitoyhdistyksillä on jo tulevalla valtuustokaudella haasteena yhdistysten tulevaisuus ja yhdistysten eri tehtävät.

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Länsi-Suomen alueen metsänhoitoyhdistysten eri metsänomistajaryhmien menestystä sekä uusien valtuutettujen tavoitteita. Tutkimuksessa koottiin tausta-aineistoksi vaalien tulos. Uusien valtuutettujen tavoitteet selvitettiin haastattelujen avulla.

Valtuutetuista maanviljelijöitä oli 61 %, palkansaajia 18 %, yrittäjiä 15 % ja eläkeläisiä 5 %. Maanviljelijöiden metsänomistus on nykyisin noin 16 prosenttia, mutta he omistavat pääsääntöisesti suurempia pinta-aloja kuin muut ammattiryhmät. Valtuutetut asuvat 97-prosenttisesti samalla paikkakunnalla kuin omistavat metsääkin. Etämetsänomistajavaltuutetut ovat selvässä vähemmistössä:
2 % etämetsänomistajista asuu poissa yhdistyksen toimialueelta.

Uusien valtuutettujen tärkein tavoite valtuustokaudella on toimiva ja eri metsänomistajaryhmiä laadukkaasti palveleva kilpailukykyinen metsänhoitoyhdistys, joka profiloituisi edelleenkin metsänomistajien edunvalvojana sekä kehittäisi toimintaansa nykymetsätalouden tarpeita vastaavaksi.

Työ suoritettiin yhdessä Länsi- Suomen metsänomistajaliiton kanssa. Metsämiesten Säätiö avusti tutkimusta apurahalla.

Lisätietoja:

Opiskelija Jukka Näsänen, SeAMK, jukka.nasanen(at)hotmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.