Pro gradu -tutkielma kanadalaisen luonnonmetsikön rakenteesta ja dynamiikasta ennen ja jälkeen hyönteistuhon

maanantaina, 07.04.2014

Pro gradu -tutkielmassani kiinnostuksen kohteena on kanadalaisen luonnonmetsikön rakenne ennen ja jälkeen hyönteistuhon, jonka aiheuttaja on yksi itäisen Pohjois-Amerikan merkittävimmistä hyönteistuholaisista (Choristoneura fumiferan Clem.). Tutkielmassa tarkastelen hyönteistuhon vaikutuksia luonnonmetsikön puuston biomassaan ja puulajikoostumukseen; keräämäni maastoaineiston perusteella voidaan selvittää, miten biomassa ja puulajisuhteet ovat muuttuneet tuhon seurauksena, ja millaiset tekijät taustalla vaikuttavat.

Aineiston keruu suoritettiin suunnitelmien mukaan Itä-Kanadassa touko-heinäkuussa 2013. Kerätyt näytteet saapuivat Suomeen lokakuussa, ja niitä on analysoitu dendroekologisin menetelmin kevättalven 2014 aikana. Seuraavaksi on vuorossa tulosten analysointia ja varsinainen kirjoitustyö; tutkielman on määrä valmistua syksyksi 2014.

Metsämiesten Säätiön apuraha käytettiin kokonaisuudessaan Kanadassa tapahtuneen aineistonkeruun yhteydessä tulleihin menoihin.

Lisätietoja:

Metsäylioppilas Nora Arnkil, nora.arnkil(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.