PUUKAUPPAMUISTOT TALTEEN - Puukauppamuistoja -tallennushanke jatkuu huhtikuuhun 2012

tiistai, 21.02.2012

Metsähistorian Seuran ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Puukauppamuistoja -tallennushanke aloitettiin 1.10.2011. Hanke päättyy 30.4.2012, mutta senkin jälkeen puukauppamuistoja voi lähettää tallennettaviksi. Tallennushankkeella täydennetään Metsäkauppaperinteen suuressa keruukilpailussa vuonna 1972 saatua aineistoa.

Ensimmäiset kirjoitukset ovat jo saapuneet Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan. Näissä kirjoituksissa on puukauppoja käsitelty ilahduttavan monipuolisesti. Muistelijoina on ollut sekä metsänomistajia ja metsäalan ammattilaisia. Lisää kirjoituksia toivotaan, sillä muistitietoaineiston voima tutkimusaineistona on nimenomaan sen laajuudessa ja monipuolisuudessa.

Kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti. Luvan Puukauppamuistoja -tallennushankkeessa saatujen kirjoitusten lukemiseen ja käyttämiseen tutkimusaineistona myöntää hakemuksesta Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Julkaisuissa kirjoittajien nimiä ei ilmoiteta, mikä antaa mahdollisuuden kirjoittaa arkaluonteisistakin asioista.

Vuonna 2013 julkaistaan kirjoitusten pohjalta laadittu kirja, jossa kuvataan puukaupan muutosta toisen maailmansodan jälkeisenä aikana.

Puukauppamuistoja -tallennushankkeesta on tiedotettu mahdollisimman laajasti mm. kirjeitse, lehdistössä, sähköposteissa, Internetissä ja Metsäradiossa.

Puukauppamuistoja voi lähettää:

  • postilla osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • tiedostomuodossa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu(at)finlit.fi
  • verkkolomakkeen kautta osoitteessa www.finlit.fi

Kirjoituksiin tulee liittää kirjoittajan taustatiedot: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelinnumero ja sähköposti, sekä allekirjoitettu suostumus siihen, että lähetetty aineisto arkistoidaan nimellä kansanrunousarkistoon.

Puukauppamuistoja ovat taloudellisesti tukeneet Metsämiesten Säätiö ja Teollisuuden Metsänhoitajat.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Jaana Laine, Helsingin yliopisto, jaana.laine(at)helsinki.fi, puh. 09 1912 4709

Arkistotutkija Juha Nirkko, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, juha.nirkko(at)finlit.fi,
puh. 020 113 1240

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.