Työn muutos hallintaan Suomen metsäkeskuksessa

perjantai, 13.06.2014

Suomen metsäkeskuksessa on tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana: organisatorisia muutoksia, työnjakojen ja työtehtävien muutoksia, tietojärjestelmien uudistuksia sekä olemassa olevien kehittämistä.

Suurissa muutoksissa monet asiat ovat kesken ja kehitysvaiheessa pitkän aikaa. Silloin tarvitaan yhteistä toiminnan tutkimista, jotta löydettäisiin sellaiset työnjaot, toimintatavat, työvälineet ja yhteistyön käytännöt, joilla asiakasta palvellaan laadukkaasti, ja toiminta olisi sisäisesti tehokasta, sujuvaa sekä mielekästä kaikille osapuolille.

Metsäkeskus muutoksessa – toimivat prosessit, hyvinvoiva henkilöstö -hankkeessa luotiin toimintamalleja ja työvälineitä yhteisesti ja osallistavasti toteutetun muutoksen edistämiseen ja johtamiseen sekä tehokkaasti toimivien ja työhyvinvointia edistävien prosessien kehittämiseen.

Hankeen ensimmäinen vaihe toteutettiin kahtena rinnakkaisena Muutospaja-prosessina, joita vetivät Työterveyslaitoksen asiantuntijat. Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää yhteinen näkemys toiminnan kehityspolusta. Mistä mihin ollaan siirtymässä, ja missä muutosvaiheessa nyt ollaan? Metsäkeskuksen kehityspolkua pohdittiin ja hahmotettiin muutospajoissa sekä organisaation strategian ja kokonaistavoitteen näkökulmasta että käytännön toiminnan näkökulmasta, esimerkiksi muuttuneina toimintatapoina. Muutospajoissa työstettiin yhdessä Metsäkeskuksessa meneillään olevia muutoksia ja kehitysvaihetta, kehitettiin uusia toimintatapoja ja opittiin samalla uusia työn analyysin ja kehittämisen välineitä.

Toisessa vaiheessa jatkettiin oman työn tutkimista ja muokattiin muutoksen hallinnan ja työn kehittämisen työkaluja Metsäkeskuksen käyttöön. Esimerkiksi asiantuntijoiden arjen työn sujumista tarkasteltiin työpäiväkirjan avulla: Mihin työaika kuluu? Onko työn tavoite ja työn kohde mielekäs ja selvä? Työtä pohdittiin kokonaisuutena työvälineiden, työyhteisön, työnjaon ja sääntöjen näkökulmasta ja hahmotettiin työn haasteita ja ongelmia.

Lopuksi keskusteltiin työn kehitysideoista. Hankkeessa laadittiin myös Työkaluja- ohjeisto, jota mm. esimiehet voivat hyödyntää muutoksen hallinnan tukena.

Hankkeen vaikutuksia seurataan pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa arvioidaan niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät organisaation kehittämistoimien myönteisiä vaikutuksia henkilöstön työhyvinvointiin.

Hanke toteutettiin vuosina 2012 - 2014 osana Metsähyvinvointi -ohjelmaa Metsämiesten Säätiön rahoituksen tukemana. Hankkeen kokemuksista on kerrottu Metsähyvinvointi-ohjelman tilaisuuksissa ja Etelä-Suomen metsäpäivässä sekä Metsänhoitaja-lehdessä.

Lisätietoja:

Tiimipäällikkö Arja Ala-Laurinaho, Työterveyslaitos, arja.ala-laurinaho(a)metsakeskus.fi

HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Tuula Jusko, Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, tuula.jusko(a)metsakeskus.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.