Kaavoittajien asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan Suomen kunnissa

tiistai, 18.11.2014

Tulosten mukaan kunnallisilla kaavoittajilla on suhteita puukerrostalorakentamisen markkinoille reunaehtoja luoviin tahoihin, ja suhteita ylläpidetään molempien osapuolien toimesta. Kaavoittajien suhteiden määrät vaihtelevat maantieteellisesti siten, että muualla Suomessa kaavoittajilla on enemmän suhteita puukerrostalorakentamiseen liittyen kuin Pääkaupunkiseudulla työskentelevillä kaavoittajilla. Kaavoittajien asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan ovat hyvin positiiviset ja asenteidenkin välillä on maantieteellisiä eroja.

Pääkaupunkiseudun kaavoittajilla on yleisesti positiivisemmat asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan, kuin muualla Suomessa työskentelevillä. Asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan ja suhteiden määrä muihin puukerrostalorakentamisen markkinoille reunaehtoja luoviin tahoihin eivät korreloi keskenään. Kunnallisten kaavoittajien suhteiden määrä sen sijaan näyttää kasvavan iän ja ammatillisen kokemuksen myötä.

Metsämiesten Säätiöllä oli suuri positiivinen vaikutus gradun rahoituksessa. Säätiön myötävaikutuksesta tutkimus voitiin saattaa kunnialla loppuun.

Lisätietoja:

Juuso Pihamaa, juuso.pihamaa(a)helsinki.fi

Gradu: Kaavoittajien asenteet puukerrostalorakentamista kohtaan Suomen kunnissa

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.