Kansainvälinen työterveys- ja moottorisahakurssi

torstai, 31.01.2013

Hanke koostui kansainvälisestä työterveys- ja moottorisahakurssista sekä projektista, jossa tutkitaan metsäopiskelijoiden metsäsuhdetta eri maailman kolkissa. Tutkimuksen oheen tehdään videoita, joissa näitä opiskelijoita haastatellaan. Videot ja tutkimus tarjotaan Metsähallitukselle, joka voi käyttää niitä tiedekeskus Pilkkeen ohjelmistossa.

Metsämiesten säätiöltä saatiin 1000 euron rahoitus. Lisäksi kurssia varten saatiin materiaalia (sahoja, turvavarusteita, teriä yms.), majoitustilat, koulutus, painatukset sekä autoja muista lähteistä.

Viron ekskursiolla 27.02-03.02.2012 tutustuimme Tarton yliopistoon (Eesti Maaülikool), jossa meitä kierrätti ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja. Kävimme metsäopiskelijoiden metsäntutkimusyksikössä Järvseljassa, Rakveren kunnan metsänhoitaja esitteli meille kunnan metsienhoitoa ja haastattelimme kunnan varapormestaria koskien kaavoitus ja metsänhoitokysymyksiä.

Moottorisahakurssi onnistui täydellisesti. Kutsuja lähetettiin n. 30 ja osallistujia oli lopulta 14 henkilöä 7:stä eri maasta (Hollanti, Viro, Saksa, Ranska, Itävalta, Slovenia, Suomi). Kurssi järjestettiin Nilsiässä, Keinolansaaressa, jossa osallistujat majoittuivat sekä tekivät metsätöitä. Kurssilaiset haettiin Helsinki-Vantaan lentokentältä ja heidät kuljetettiin Lappeenrannan kautta Nilsiään kahdella autolla, jotka olin saanut käyttööni. Muutamaa päivää aiemmin olin kuljettanut avustajani kanssa turvavarusteita, sahoja sekä polttoaineita saareen. Turvavarusteet saimme Itä-Suomen Yliopiston metsätieteiden laitokselta sekä erinäisiltä metsäopiskelijoilta. Sahat keräsimme tuttavilta. Olin painattanut osallistujille kangasmerkit muistoksi kurssista sekä ohjelmalehtisen.

Kurssilla osallistujat opettelivat moottorisahan mekaniikkaa ja huoltoa, sahaustekniikoita, ongelmapuun kaatoa, puuvalintaa, työergonomiaa, pinoamista ja varastointia. Koulutuksessa edettiin järjestelmällisesti huollosta ongelmapuun kaatoon. Lisäksi osallistujat saivat mökinhuolto tehtäviä, jotka ratkottiin ryhmätöinä. Huoltotehtävät takasivat meille ilmaisen majoituksen.

Ruokahuollosta vastasivat kaksi suomalaista metsäopiskelijaa. He pukeutuivat perinneasuihin ja valmistivat osallistujille perinteistä suomalaista ruokaa. Koko kurssin ajan teemana oli suomalainen metsäkulttuuri, joka näkyi vaatetuksessa, ruoassa, savottaperinteissä sekä kielessä. Pyrimme avustajien kanssa opettamaan ulkomaalaisille hieman savottahistoriaa ja sanastoa.

Kurssi poiki myös jatkoa, sillä osallistujat lupasivat järjestää vastaavanlaisia kursseja myös heidän kotimaissaan. Ensi vuonna saattaa kansainvälisen metsäopiskelijajärjestön kautta tulla kutsuja viinitarhan pitoon, vuoristometsurikurssille tai lampaiden paimennus kurssille.

Kurssilla oppi hyödyllisiä taitoja moottorisahauksesta, työnjohdosta ja työergonomiasta mutta myös paljon kulttuurieroista sekä verkostoista. Järjestäjänä opin paljon organisoimisesta sekä etenkin turvajärjestelyistä. Hanke tuotti myös hieman vaikeuksia sillä toimin käytännössä täysin yksin. Kaikki ideat olivat omia ja ne jalostuivat hankkeen edetessä. Itsenäisesti työskentelyä rajoittaa myös henkilökohtaiset aikataulut, joista johtuu myös tämän hankkeen viivästyminen.

Lisätietoja:

Vice president of Student Union, Andre Purret, Estonian University of Life Sciences,
andre.purret@emu.ee, puh. +372 5370 6685

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.