Maisterintutkielman aineiston keruu Australiassa

torstai, 9.08.2018

Keräsin aineistoa maisterintutkielmaani varten Australiassa. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, koska tarkoituksena oli keskittyä erityisesti australialaista massiivipuulevyä ja liimapuuta käyttävien rakennusyrittäjien ja rakennusalan asiantuntijoiden näkemyksiin kyseisten jatkojalostetuiden puutuotteiden käytöstä Australiassa. Aineiston keruun toteutin haastattelemalla massiivipuulevyä ja liimapuuta rakentamisessa käyttäviä rakennusalan yrittäjiä ja asiantuntijoita. Tutkimusmenetelmä oli teemahaastattelu, jonka haastatteluteemat pohjautuivat Heikki Juslinin ja Eric Hansenin tietoympäristömalliin.

Kaupungit, joissa haastattelin rakennusyrittäjiä ja rakennusalan asiantuntijoita, valitsin arvioimalla tutkimukseen sopivien rakennusyritysten määrää seuduilla. Valintaan vaikutti myös väkilukuun pohjautuva arvio markkinoiden merkittävyydestä. Sydney, Melbourne ja Perth lukeutuvat väkiluvultaan Australian neljän suurimman kaupungin joukkoon.

Haasteena ennen Australiaan saapumistani oli haastateltavien tavoittaminen. Yhden haastateltavan kanssa olin sopinut tapaamisen etukäteen ennen Australiaan saapumistani. Kyseinen haastateltava tunsi kuitenkin paljon alan ammattilaisia, ja antoi ohjeita, keitä olisi hyödyllistä haastatella. Hänen kauttaan sain sovittua neljä seuraavaa haastattelua. Muut haastatteluista sain menemällä massiivipuulevyä ja liimapuuta rakentamisessa käyttäviin yrityksiin ja kysymällä mahdollisuutta haastatella.

Haastattelut aloitin Sydneyssä, jossa haastattelin kolmea massiivipuulevyä ja liimapuuta rakentamisessa käyttävää rakennusalan yrittäjää ja yhtä esimiestason tehtävissä työskentelevää rakennusalan asiantuntijaa. Sydneyn haastattelujen jälkeen matkustin Melbourneen, jossa haastattelin yhteensä kahdeksaa esimiestason tehtävissä työskentelevää rakennusalan asiantuntijaa. Viisi Melbournesta haastatelluista työskenteli rakennusalan yrityksissä, kaksi puurakentamiseen edistämiseen tähtäävässä, voittoa tavoittelemattomassa järjestöissä ja yksi Melbournelaisessa yliopistossa. Perthissä haastattelin yhtä rakennusyrittäjää, yhtä esimiestason tehtävissä työskentelevää rakennusalan asiantuntijaa ja kahta arvioijaa.

Maisterintutkielmani aineiston keruu Australiassa oli hieno kokemus. Kiitos Metsämiesten Säätiölle apurahasta.

Lisätietoja:

MMK Hanna Ranta, hanna.ranta(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.