Metsäalan ammattilaiset kertovat työstään ja luontosuhteestaan videoilla

torstai, 20.01.2022

Metsätyön ammattilaisia esitellään videohankkeessa, joka kuvattiin Koillismaalla kesän ja syksyn 2021 aikana. Projektissa tuotettiin kuusi julkaisukokonaisuutta (video, valokuvavideo ja tarinallinen valokuvajulkaisu) kuudesta eri metsätyön vaiheesta. Videoilla esiintyvät kyseisen vaiheen ammattilaiset, joiden työn kautta tuodaan esille heidän työnkuvaansa, ajatuksia työstä ja omasta metsäsuhteesta sekä sitä, kuinka puun arvoketjussa jokainen työvaihe ja ammattilainen ovat kriittisen tärkeitä metsänkasvatuksen onnistumiseksi ja laadukkaan puuraaka-aineen aikaansaamiseksi.

Pääosin Metsämiesten Säätiön rahoittama Metsätyö on toinen luontoni –videohanke on keväällä 2020 perustetun Northern Forest & Wood ry:n, tuttavallisemmin Puuyhdistyksen ja sen jäsenyritysten yhteinen ponnistus. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 24 000 euroa, josta Metsämiesten Säätiön apurahan osuus 18 000 euroa.

Materiaalin tuotti oululainen Viestintätoimisto Hauki Media Oy, jolla on paljon kokemusta metsä- ja puutoimialan ja biotalouden tuotannoista. “Toimme esille alan ammattilaisia, jotka ovat vastuussa toisten omaisuuden hoidosta. He elävät ja hengittävät suomalaista metsää paitsi työssään myös vapaa-ajallaan luontoharrastusten kautta. Heidän suhteensa metsään on ainutlaatuinen”, kertoo Kati Jurkko Hauki Mediasta.

Videohankkeessa tuotettiin materiaalia läpi puun arvoketjun – metsästä valmiiksi tuotteeksi asti. Teemoina olivat metsäsuunnittelu, taimikonhoito, puunkorjuu ja -kuljetus, saha ja jatkojalostus sekä valmis puutuote, hirsitalo. Metsätyö on toinen luontoni –materiaali julkaistiin Puuyhdistyksen Internet-sivustolla, Facebook- ja Instagram-kanavilla sekä YouTubessa.

Metsä- ja puutoimiala pohjautuu vankkaan tutkimustietoon, lakeihin ja säädöksiin sekä korkean teknologian laitteisiin. Kuitenkin alan tuntemus on vähäistä, minkä vuoksi metsässä toimivat yrittäjät ja työntekijät kohtaavat paljon negatiivista asennetta, joka kumpuaa suurelta osin pelkästä tietämättömyydestä. Aluetaloudellisesti metsätoimiala on Koillismaan merkittävin toimiala, ja biotalouden kehittymisen myötä metsäalan merkitys tulee entisestään kasvamaan lähivuosina. Tulevaisuuden työvoimaa turvaamaan, valtakunnallisen päätöksenteon tueksi sekä Suomen metsällisen tietotaidon esiintuomiseksi kansainvälisesti on ehdottoman tärkeää lisätä suomalaisen metsätyön tuntemusta ja lisätä jaetun tiedon kautta sen arvostusta” toteaa hankkeen vastuullinen johtaja Tanja Koukkula Northern Forest & Wood ry:stä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Tanja Koukkula, Northern Forest & Wood ry, tanja.koukkula@puuyhdistys.fi, puh. 040 676 4016
https://www.youtube.com/channel/UCYAoQQ-KTtr1gFtCLq3X0LA/featured
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.