Metsäsuhteiden tulkinta käynnissä - rikas aineisto avaa uusia näkökulmia

torstai, 27.01.2022

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa on kerätty kattava, 87 haastattelua ja 309 kirjoitusta sisältävä tutkimusaineisto. Aineisto avaa laajan kirjon metsäammattilaisten, metsänomistajien ja laajemminkin suomalaisten metsäsuhteisiin sekä esimerkiksi niissä vaikuttaviin tunteisiin, muistoihin ja kehollisiin kokemuksiin. Tutkittu tieto lisää ymmärrystä metsäsuhteista ja niiden vaikutuksesta yksilöissä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Kerättyä aineistoa tulkitaan parhaillaan viidessä eri tutkimuksessa. Siitä on valmistumassa kaksi väitöskirjaa ja kaksi maisterintutkielmaa eri tieteenaloilta sekä yksi tietokirja. Aineiston laajuus ja rikkaus mahdollistaa lisää tutkimusnäkökulmia tulevaisuudessa. Metsäsuhdetutkimus verkostoitui osaksi tiedeyhteisöä Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke toimi aktiivisesti yhteistyössä sekä Metsäsuhdetutkimusverkoston että kansainvälisten tutkimushankkeiden kanssa metsäsuhdetutkimuksen edistämiseksi. Tammikuussa 2021 perustettu Metsäsuhdeklubi hyväksyttiin Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhoksi 1.3.2021. Hankkeen tutkijat kehittivät yhteistyössä suomalaisten ja saksalaisten tutkijoiden kanssa metsäsuhdetutkimukseen liittyviä käsitteitä ja teoriaa. Verkostoituminen on tuottanut yhteisen kansainvälisen konferenssin oheistapahtumineen. Vuodelle 2022 on tehty jo suunnitelmat yhteisistä tieteellisistä julkaisuista, konferensseista ja muusta yhteistyöstä.

Metsäsuhdetutkimus viesti, näkyi ja osallistui

Metsäsuhdetutkimus on herättänyt kiinnostusta ja hankkeen tutkijat ovat osallistuneet useisiin tieteellisiin ja myös populaareihin tilaisuuksiin. He ovat myös avanneet tutkimusta sekä metsäalan viestimissä että muussa mediassa.

Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke
Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa (2019-2022) tutkitaan metsäsuhteita ja niiden muutosta sekä edistetään metsäsuhteiden tunnistamista ja ymmärtämistä.

Hankkeen tutkijoista VTT, metsänhoitaja Jaana Laine keskittyy instituutioihin ja Suhteeni metsään -kirjoituskeruun tuloksiin, väitöskirjatutkija YTM, metsätalousinsinööri Tuulikki Halla ammatillisiin metsäsuhteisiin ja väitöskirjatutkija FM Reetta Karhunkorva metsänomistajien metsäsuhteisiin. Hankkeella on ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii FT, dosentti, kehittämisjohtaja Leena Paaskoski Suomen Metsämuseo Lustosta.

Lisätietoja:
VTT, MH Jaana Laine, yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin
yliopisto, jaana.laine(a)helsinki.fi, puh. +358 50 563 6013
https://lusto.fi/tutkimus-kokoelmat/metsasuhteita/tutkimushanke/
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.