Metsä-Suomi 100 vuotta - taustaselvitys valmistunut

maanantaina, 20.10.2014

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta 2017. Valtioneuvoston kanslia (VNK) on asettanut syksyllä 2013 juhlavuotta valmistelevan ja koordinoivan projektin. Se tavoitteena on luoda kiinnostava ja mukaansa tempaava juhlavuosi kaikille suomalaisille.

Suomen nousu köyhästä agraarivaltaisesta kehitysmaasta hyvinvoivaksi sivistysvaltioksi on ollut menestystarina vailla vertaa. Eräs tämän kehityksen keskeisimpiä tekijöitä on ollut suomalainen metsätalous ja – teollisuus, jonka tulevaisuus biotalouden moottorina näyttää hyvältä. Tämän tulisi näkyä vahvasti juhlavuoden aikana ja olla eri teemoina mukana myös VNK:n projektin virallisissa ohjelmissa.

Metsämiesten Säätiö on rahoittanut Metsä-Suomi 100 vuotta – nimistä taustaselvitystyötä, jossa MH Jyri Makkonen on interaktiivisin otantahaastatteluin kartoittanut metsäsektorin eri toimijoiden halukkuutta olla hyvin esillä juhlavuoden ja sen valmistelun aikana. Metsä-Suomi 100 vuotta voisi olla mittava viestintä- ja tapahtumaprojekti, joka näkyisi vahvasti joka puolella Suomea.

Lisätietoja:

MH Jyri Makkonen, p. 0400 743410, jyri(at)jyrimakkonen.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.