Audiovisuaalinen materiaali osana ammattikorkeakoulujen metsäopetusta

maanantai, 02.05.2011

Metsätalousinsinööri Marianne Suntion opinnäytetyön aiheena on audiovisuaalinen materiaali ja sen rooli ammattikorkeakoulujen metsäopetuksessa. Työssä tutkitaan metsäopetuksessa yleisesti käytettyjä opetusvideoita ja niiden kehittymistä vuosien saatossa sekä pohditaan, mitä ne sisältävät tulevaisuudessa. Opinnäytetyössä käsitellään myös opetusvideoiden nykykäytön tilaa AMK-metsäopetuksessa. Opinnäytteen päättää projektityö, jossa valmistellaan oma metsäinen opetusvideo ja neuvotaan, kuinka sellaisen voi tehdä itse esimerkiksi osana suurempaa kurssikokonaisuutta.

Tutkimuksessa selvisi, että metsäalan opetusvideot ovat muuttumassa koko ajan lyhyemmiksi ja intensiivisimmiksi. Niissä ennen esiintynyt huumori on vähentynyt selvästi. Videot ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen metsäopetusta, mutta niiden käyttöä rajoittaa osittain toistolaitteiden muutos tekniikan kehittyessä sekä tiettyihin oppiainekokonaisuuksiin suunnattujen materiaalien puuttuminen. Opetusvideoita voidaan valmistaa oppilastyönä ja niitä voidaan pitää opetuksellisesti antoisina, kunhan kuvan laatu onnistutaan saamaan mahdollisimman korkeatasoiseksi.

Opinnäytetyö valmistui huhtikuussa ja se on julkaistu sähköisesti Theseus-järjestelmässä.

Työn toteutuksen mahdollisti Metsämiesten Säätiöltä saatu apuraha. Haluan kiittää Säätiötä ennakkoluulottomuudesta ja uskalluksesta tukea näinkin poikkeavaa metsäalan opinnäytetyötä.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Marianne Suntio, mariannesuntio(at)gmail.com, puh. 040 778 5415

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.