Ensimmäinen käytännön opas riistaa suosivaan metsänhoitoon on valmistunut

maanantai, 24.11.2014

Metsäalan ammattilaisille on nyt ensi kertaa tarjolla käytännön työväline riistametsän käsittelyyn ja neuvonnan tueksi. Uusi työopas riistametsänhoitoon antaa käytännön vinkkejä metsänkäsittelyyn myös niille metsänomistajille, jotka haluavat suosia riistaa omissa metsissään. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemat suositukset riistametsänhoitoon on laadittu laajassa yhteistyössä alan organisaatioiden kanssa.

Metsälaki ja Metsänhoidon suositukset ovat uudistuneet vuodenvaihteessa, ja metsänomistajille on nyt tarjolla entistä enemmän vapautta ja suositeltavia vaihtoehtoja metsiensä käsittelyyn. Riistasta kiinnostuneille metsänomistajille tämä on hyvä uutinen. Keinot, joilla metsää voidaan muokata riistaeläimille sopivaksi, on kuvattu tuoreessa Riistametsänhoito-työoppaassa. Erityisesti metsäkanalintuja voidaan miellyttää varsin yksinkertaisin keinoin.

- Riistalle sopivien elinympäristöjen turvaaminen mahdollistaa metsänhoidossa monien muidenkin tavoitteiden toteutumisen samanaikaisesti. Metsästä voidaan edelleen saada hyvin hakkuutuloja, kun harkiten säästetään riistalle tärkeää suojaa ja ruokaa. Samalla voidaan edistää metsätalouden vesiensuojelua ja säilyttää luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakenteita, kuten esimerkiksi vanhoja haapoja, sanoo oppaan valmistumisesta vastannut Tapion luonnonvara-asiantuntija Saara Lilja-Rothsten.

Opas pohjautuu Tapion, Suomen riistakeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen tekemään kehittämistyöhön.

Riistan suosio on kasvanut

Metsästyksen merkitys metsien hoidon valinnoissa on merkittävä, koska metsästäviä metsänomistajia on Suomessa noin 120 000.

- Esimerkiksi kaupungissa asuvat koiranomistajat, joilla on omia metsästysmaita, ovat alkaneet kiinnostua uudesta yhteisestä harrastuksesta lemmikkinsä kanssa. Tällaisille metsänomistajille riistapainotus metsänhoidossa on varteenotettava valinta, Lilja-Rothsten toteaa.

Riistalihan suosio on kasvanut myös metsästystä harrastamattomien suomalaisten keskuudessa. Vapaana kasvanut riista kelpaa monien eettisin perustein ruokaa valitsevien lautaselle.

Suositukset riistametsänhoitoon on saatavilla maksuttomana verkkoversiona osoitteesta www.metsanhoitosuositukset.fi. Havainnollisesti kuvitettu julkaisu Hyvän metsänhoidon suositukset – RIISTAMETSÄNHOITO, työopas löytyy Tapion kaupasta samasta osoitteesta.

Metsämiesten Säätiö on tukenut oppaan painatusta sekä oppaan käytäntöön vientiä tukemalla riistakoulutusyhteistyötä.

Lisätietoja:

Luonnonvara-asiantuntija Saara Lilja-Rothsten, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio,
saara.lilja-rothsten(a)tapio.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.