Koli Forum 2013 - Think Globally, Act Locally

maanantaina, 10.03.2014

Kolmas kansainvälinen korkean tason päättäjille ja vaikuttajille suunnattu biotaloutta käsittelevä Koli Forum järjestettiin 17.-19.9.2013 Lieksan Kolin huikeissa kansallismaisemissa teemalla "Forest and Water - the key resources for sustainable and competitive bioeconomy".

Koli Forum on joka toinen vuosi järjestettävä korkeatasoinen kansainvälinen keskustelufoorumi, joka keskittyy uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön, biotalouteen ja niihin liittyviin innovaatioihin kestävän kasvun turvaamiseksi.

Erityisesti metsäluonnonvarat ja niiden tehokas käyttö ovat Koli Forumin ytimessä. Koli Forumissa haetaan luonnonvarat huomioon ottavan kehityksen tueksi uusia ratkaisumalleja ja linjauksia pitkälle tulevaisuuteen. Edelliset Koli Forumit järjestettiin vuosina 2009 ja 2011.

Koli Forum on kutsutilaisuus. Osallistujaksi kutsutaan kunkin aihepiirin mukaisia vaikuttajia politiikasta, virkamiehistä, yrityksistä, yhdistyksistä, tutkimusorganisaatioista ja opiskelijoista. Osallistujia vuoden 2013 tapahtumassa oli 87 henkilöä. Heistä ulkomaalaisia oli 29% ja naisia 30%.

Koli Forumin lopputulema, Kolin Teesit, muotoutuivat kolmessa teesityöpajassa, joihin kaikki osallistujat ottivat aktiivisesti osaa. Jokaisella pajalla oli oma vetäjänsä. Kolin teesit on työkalu vaikuttajille ja päätöksentekijöille käytännön konkreettisiin toimenpiteisiin ja vastuulliseen päätöksentekoon. Niillä suunnataan keskustelua ja vaikutetaan niihin, jotka muovaavat yhteistä tulevaisuuttamme. Teesit löytyvät osoitteesta http://koliforum.fi/koli-theses/koli-theses-2013/. Teeseistä on valmistettu myös laajempi ja yksityiskohtaisempi Teesikirja. Teesikirjaa pyritään jakamaan laajalti maailmalle ja sen sisältöä esittelemään eri yhteyksissä ja tapahtumissa.

Viime syksyn tapahtumassa teollisuuden ja yritysmaailman edustus oli selkeästi aikaisempaa
runsaslukuisempaa ja laajempaa. Myös työskentelytavat olivat edelliskertaisia foorumeja yhteisöllisempiä ja keskustelut sekä lopputulemien laatiminen tapahtuivat aktiivisen yhteistyön kautta, missä kaikki osallistujat olivat aidosti vaikuttamassa.

Koli Forumin ennakkoseminaari järjestettiin yhteistyössä Ulkoministeriön ja TERI Nordic toimiston kanssa Joensuussa 12.8.2013 otsikolla ”Changing climate – Is resource efficiency a way out of crisis?”. Puhujina tilaisuudessa olivat ministeri Heidi Hautala sekä hallitusten välisen ilmastopanelin IPCC:n puheenjohtaja, energia-alan instituutin TERIn johtaja, Dr. Rajendra K. Pachauri. Tilaisuus oli kaikille avoin. Seminaari näkyi myös Ylen valtakunnallisissa uutisissa.

Koli Forum oli esillä myös Brysselissä EFIn Think Forest –seminaareissa, missä europarlamentaarikko Tarja Crohnberg sekä Koli Forumin pääsihteeri Liisa Tahvanainen ovat käyneet esittelemässä Koli Forum 2013 ohjelmaa ja teemoja. Ennen varsinaista Koli Forumin alkua järjestettiin Joensuussa 17.9.2013 India Calling –tapahtuma yhteistyössä Intian Helsingin suurlähetystön, Kauppakamarin, TERI Nordic –toimiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tapahtumassa käytiin keskustelua suomalaisten yrittäjien kanssa Intian kaupankäynnin edistämisestä ja kuulla tähän liittyviä menestystarinoita.

Koli Forum alkoi avajaisseremonialla Kolin huipulla presidentti Pekka Hallbergin tervetulopuheella ja Pielisen Karjalan musiikkiopiston opiskelijoiden musiikkiesityksillä. Itse Koli Forumin ohjelma muodostui key note –puheista ja paneelikeskusteluista sekä teesityöpajoista. Varsinaisia teemoja oli kaksi:

  1. ”Bioeconomy Driving Economy” puheenjohtajana Mr. Eduardo Mansur, Director Forest Assesment, Management abd Conservation Vision, FAO sekä
  2. “Resource Efficiency, Scarcity of Raw Materials and Water Guiding to the Future” puheenjohtajana Dr. Timo Mäkelä, Director, DG Environment, European Commission

Teesityöpajojen (kolme ryhmää) vetäjinä toimivat puheenjohtajat Ilmatieteenlaitoksen pääjohtaja Petteri Taalas, Työ- ja elinkeinoministeriön metsäohjelman strateginen johtaja Sixten Sunabacka sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) yliasiamies Mikko Kosonen.

Teesikirjan lisäksi Koli Forum tuotti jo perinteeksi muodostuneen yön yli julkaisun, Koli Forum Magazinen itse forumin aikana. Magazine koostuu valokuvista ja haastatteluista, joita on tehty forumin ensimmäisen päivän aikana ja se jaettiin tuoreeltaan osallistujille. Koli Forumista valmistui myös kaksi videota. Molemmat löytyvät Koli Forumin nettisivuilta.

Koli Forumin kokonaisbudjetti oli noin 250 000 €. Metsämiesten Säätiöltä saatu rahoitus oli tärkeänä tukena Koli Forumin järjestämisessä. Muita rahoittajia olivat mm. Sitra, TEM, MMM, Tapio, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Neste Oil, Metsä Group, UPM, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy PIKES ja Lieksan kaupunki.

Yhteistyötahoina toimivat myös TERI - The Energy and Resources Institute, EFI, Metla, WWF, Ilmatieteenlaitos ja Generalitat de Catalunya.

Pääjärjestäjänä ja rahoittajana Koli Forumissa toimi Itä-Suomen yliopisto, pääsihteerinä Liisa Tahvanainen ja projektipäällikkönä Pauliina Korhonen. Viestintää hoiti PK Median Katri Vuorjoki.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pauliina Korhonen, Itä-Suomen yliopisto, pauliina.korhonen(at)uef.fi

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto, tuomo.merilainen(at)uef.fi

www.koliforum.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.