Lapin opintomatka

keskiviikkona, 17.12.2014

Tavoitteenamme oli tutustua Pohjois-Suomen metsätalouteen ja sen erityispiirteisiin sekä poronhoitoon, luontomatkailuun, metsien virkistyskäyttöön ja luonnonsuojeluun. Opintomatka oli osa metsänhoidon teemaopinnot opintojaksoa.

Vierailukohteemme olivat: Ponsse Oy Vieremällä, Raatteentie Suomussalmi, Pölkky Oy Kuusamo, Suurpetokeskus Kuusamo, Metsähallitus Kemijärvi, UKK-kansallispuisto Tankavaara, Siida Inari, Otsamo tunturi Inari sekä Engholms Husky Karasjok Norja.

Nyt matkalle osallistuneet tietävät, minkälaisia hakkuu- ja uudistamismenetelmiä Pohjois-Suomessa käytetään. Lisäksi opimme, että metsien virkistyskäyttö, poronhoito, luontomatkailu ja luonnonsuojelu ovat tärkeässä osassa pohjoisen metsien käytössä. Kuusamossa tutustuimme suurpetoihin ja niiden elämään luonnossa ja tarhaolosuhteissa. Poronhoitoon tutustuimme Inarin saamelaismuseossa ja Suurpetokeskuksessa Kuusamossa. Luontomatkailuun, virkistyskäyttöön ja luonnonsuojeluun tutustuimme retkeilemällä kansallispuistossa ja luonnonsuojelualueilla.

Lisätietoja:

Opiskelija Aleksi Korhonen, Nikkarilan metsäopiskelijat ry, aleksi.korhonen(a)edu.mamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.