Lasermittaukset metsän biomassan inventoinnissa

maanantai, 21.01.2013

Metsiin sitoutuneen biomassan inventointiin ja muutosten seurantaan on tällä hetkellä suurta mielenkiintoa maailmanlaajuisesti niin hiilitaseen, metsätuhojen kuin bioenergiapotentiaalin selvittämisen kannalta. Tällä hetkellä kustannustehokasta ja pienalueellisesti tarkkaa menetelmää ei ole käytettävissä laajojen alueiden biomassainventoinnissa. Tarkkojen biomassamittausten tekeminen maastossa yksittäisen puun tasolla on aikaa vievää ja kallista, eikä kaikkia tarvittavia mittauksia voida tehdä ilman puun kaatamista.

Väitöskirjahankkeen uusimmassa osatutkimuksessa, "Individual tree biomass estimation using terrestrial laser scanning", selvitettiin maastolasermittauksien (TLS) hyödyntämistä yksittäisen puun biomassaositteiden (esim. kokonais-, runko, tai oksabiomassa) estimoinnissa.

Menetelmän avulla biomassaestimaatteja on mahdollista tuottaa pystypuusta. Tulokset osoittivat TLS-mittauksen potentiaalin tarkan biomassareferenssin tuottamisessa verrattuna maastossa tehtäviin mittauksiin sekä jo käytössä olevien mallien tuloksiin. Menetelmä tuottaa yksittäisestä puusta tiheän kolmiulotteiden pisteaineiston, josta on mahdollista laskea puuta kuvaavia laserpiirteitä biomassaositteiden mallintamiseen. Menetelmät tarkensivat erityisesti latvuston biomassaestimoinnin tarkkuutta.

Artikkeli (ks. tiedotteen loppu) julkaistiin kaukokartoitusalan yhdessä parhaimmista kansainvälisistä
julkaisusarjoista: ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vuoden 2012 aikana osallistuimme myös vuosittain järjestettävään Silvilaser konferenssiin, joka kokoaa kaukokartoitusalan tutkijoita ja muita ammattilaisia yhteen. Tällä kerralla konferenssi järjestettiin Vancouverissa, Kanadassa. Konferenssissa esittelimme tutkimushankkeen tuloksia posteriesityksenä aiheella: "Comparison of allometric and TLS-feature based models in crown biomass determination".

Konferenssissa oli myös huomattava määrä muita esityksiä metsän biomassainventointiin liittyen, joka osoitti aiheen kiinnostavuuden maailmanlaajuisesti. Hankkeen tuloksia ja menetelmiä esiteltiin myös metsäalan tulevaisuuden ammattilaisille, metsäylioppilaille, Hyytiälän kenttäkurssien harjoitusten yhteydessä, jolloin he pääsivät harjoittelemaan yksittäisen puun biomassan mittausta. Harjoituksen yhteydessä heille esiteltiin maastolaserkeilaimen toimintaa ja mittausten suunnittelua käytännön aineistonkeruuprojektia ajatellen.

Metsämiesten säätiön myöntämä monivuotinen apuraha väitöskirjanhankkeen loppuun viemiseksi mahdollisti, että pystyin keskittymään täysin hankkeen eteenpäin viemiseen suunnitellulla aikataululla.

Julkaisureferenssi:

Kankare, V., Holopainen, M., Vastaranta, M., Puttonen, E., Yu, X., Hyyppä, J., Vaaja, M., Hyyppä, H. & Alho, P.
Individual tree biomass estimation using terrestrial laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry and
Remote Sensing 2013, 75: 64-75.

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Ville Kankare, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos, ville.kankare(at)helsinki.fi,
puh. 040 966 9109

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.