Lieksan Ukonjoen alueen metsä- ja uittotyöaiheisen haastattelusarjan tallentaminen

maanantai kesäkuun 16. 2014

Hanke sisälsi Karjalan Retkeilijät ry:n Työväen Arkistoon toimittaman haastattelukokonaisuuden ja runsaan liiteaineiston järjestämisen, digitoinnin ja toimittamisen tutkijakäyttöön. Aineistosta koottiin 27 haastattelu- ja kirjoituspohjaista muistitietokeräelmää, jotka sidotaan muistitietoniteeksi. Haastattelunauhoitteet luetteloitiin osaksi arkiston äänitekokoelmia. Liiteaineisto, joka koostuu muun muassa kämppäkorteista, lehtileikkeistä ja asiakirjakopioista järjestettiin ja luetteloitiin. Järjestetty aineisto on Työväen Arkistossa vapaasti tutkimuskäytössä.

Aineisto kuvailee metsätyöntekijöitä ja heidän työtään itse kerrottuina. Muistelmien pääosa ajoittuu metsätyön koneellistumisvaiheeseen työtekniikoiden kehittyessä. Haastatteluihin sisältyy myös kuvauksia metsätyökämpistä ja metsätyömiesten vapaa-ajan harrastuksista.

Lisätietoja:

Muistitietotoimikunnan sihteeri Risto Reuna, Työväen Arkisto, risto.reuna(a)tyark.fi