Luonnonmetsien dynamiikkaa käsittelevän gradun ainestonkeruu itäisen Kanadan luonnonmetsistä

perjantai, 08.11.2013

Aineiston keruu Quebecin luonnonmetsistä onnistui suunnitelmien mukaisesti. Matkan aikana tutkimuksen aihe tarkentui koskemaan mustakuusen ja balsamipihdan taimien mahdollisesti erilaista reagointia ylispuiden kuolemasta seuraavaan kasvuresurssien lisääntymiseen. Tutkimusmetsät koostuivat alueelle tyypillisesti näistä kahdesta puulajista. Keräämäni aineiston perusteella voidaan selvittää onko puulajien reaktiossa eroja.

Aineisto analysoidaan käyttäen dendroekologisia menetelmiä. Gradu on suunniteltu valmistuvan keväällä 2014.

Apuraha käytettiin yleisiin aineiston keruun yhteydessä tulleisiin menoihin.

Lisätietoja:

MMT Tuomas Aakala, Helsingin yliopisto, tuomas.aakala(at)helsinki.fi

Antti Ahokas, antti.ahokas(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.