Metsäalan esittelypäivä

maanantai syyskuun 2. 2019

Metsäalan esittelypäivä pidettiin 15.05.-19 toisen asteen opintoja suunniteleville kahdeksasluokkalaislle.

Tapahtumaan kutsuttiin oppilaat Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan yläasteelta, tänä vuonna osallistujia oli 225 oppilasta ja 8 opettajaa.Varsinainen tutustuminen oli oppilaitoksen koneosastolla ja läheisessä metsässä jossa koneisiin voi tutustua niiden työskennellessä.

Oppilaille ja heidän opettajilleen tarjottiin lounas oppilaitoksen ruokalassa. Sää suosi tänäkin vuonna tapahtumaa ja osallistujat olivat suurelta osilta kiinnostuneita aiheesta ja tyytyväisä päivän antiin. Yleisesti ottaen tapahtuma oli Metsäoppilaitoksen/Tredun kuin Lc-Kurunkin mielestä varsin onnistunut ja tarpeellinenkin oppilaiden kiinnostuksen herättämiseksi Suomelle niin tärkeään metsäalaan

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja Jussi Leppälahti, Lc-Kuru, jussi.leppalaht(a)unnekivi.fi, puh. 0400788705