Metsäalan yrittäjien työhyvinvointihanke

torstai, 14.02.2013

Hankkeen tarkoitus

Metsäyrittäjien työhyvinvointihanke on suunniteltu toteutettavaksi kaksivuotisena. Hankkeen tarkoituksena on kehittää metsäalan yrittäjille sopivaa mallia työhyvinvoinnin mittaamiseksi ja kehittämiseksi. Kehitettyä mallia testataan pilottiryhmän avulla.

Hankkeen toteutus

Kesällä 2012 aloitettiin sopivan kuntoutus- ja koulutusmallin luominen luontokuntoutus-menetelmän pohjalta. Luontokuntoutuksen mallia kehitettiin noin vuoden kestävään kuntoutuskokonaisuuteen, joka koostuu kahdesta koulutus- ja kuntoutusjaksosta. Ensimmäisellä jaksolla tehdään alkutestaus, joka sisältää polkupyöräergometritestin, lihaskuntotestin ja kohon koostumustestin. Jakson toisena teemana on tutustuminen ryhmälle sopiviin liikuntamuotoihin ja näiden lajien oikeaa suorittamistavan harjoitteleminen. Kolmas teema on terveellisten elintapojen merkityksen pohtiminen ja tutustuminen tutkimustietoon. Neljäntenä teemana on ryhmän aktiivisuuden herättäminen sekä elintapojen parantaminen. Kesän 2013 lopulla järjestetään pilottiryhmälle liikunta- ja testauspäivä, jolloin pystytään mittaamaan koko vuoden kestäneen jakson vaikutuksia.

Luontokuntoutuksessa luonto toimii terveyttävänä, luovana, liikunnallisena oppimisympäristönä vuodenaikojen rytmissä. Luonnossa ihmisen hermoston toiminta muuttuu ja erityisesti metsässä ihminen on rentoutuneessa tilassa. Lihasjännitys vähenee, sydämen syke alenee, verenpaine laskee, hormonituotanto muuttuu ja myönteiset tuntemukset lisääntyvät. Luonnossa liikkumisella ja luontokokemuksilla on terveyttä edistävää, masennusta ehkäisevää ja keskittymiskykyä parantavaa vaikutusta.

Metsäyrittäjien työhyvinvointihankkeessa kehitetään mallia metsäalan yrittäjien työhyvinvoinnin mittaamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeessa sovelletaan olemassa olevia menetelmiä ja sovitetaan niitä metsäalan yrittäjien vaativaan ympäristöön. Hankkeessa etsitään tapoja, joilla yrittäjät saataisiin kiinnittämään huomiota työn rasittavuustekijöihin sekä löytämään tapoja rasituksen purkamiseen ja kestämiseen.

Kehitettyä mallia testataan pilottiryhmän avulla. Ryhmässä on 11 yrittäjää, jotka toimivat erilaisissa ympäristöissä ja tehtävissä.

Ensimmäinen kuntoutus- ja koulutusjakso pilottiryhmälle oli Anttolassa 11-14.9.2012. Jakso koostui neljälle päivälle jaetusta kokonaisuudesta. Jokaiselle päivälle oli luontokuntouttaja Tiina Leinonen suunnitellut yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuolisen ohjelman.

Metsäyrittäjien työhyvinvointihankkeen ohjelmasta on ensimmäinen kuntoutusjakso suunniteltu, toteutettu, raportoitu ja palaute kerätty. Alkuperäisen suunnitelman mukainen toinen, 3-10.2.2013 tapahtuva jakso, on jo valmiiksi suunniteltu. Toisen jakson suunnittelussa on huomioitu ensimmäisen jakson kokemukset ja saatu palaute. Ennen toista jaksoa tehdään TAMK:n kanssa yhteistyössä koko ryhmälle sykevälitestaus, jossa testattava pitää mitta-antureita kolmen vuorokauden ajan. Tällä mittauksella mitatan stressitasoa ja palautumista.

Toiselle kuntoutus- ja koulutusjaksolle on lähdössä sama ryhmä, joka oli ensimmäisellä jaksolla.

Tulosten vienti käytäntöön

Hankkeen päätteeksi, syksyllä 2013 tehdään raportti, joka toimii käsikirjana tulevia kuntoutuksia suunniteltaessa. Hankkeen tavoitteena on löytää toimija, joka jatkaa kehitetyn mallin mukaista toimintaa. Hankkeella kehitettyä ja testattua mallia voidaan käyttää muidenkin metsäalalla toimivien yrittäjien, kuten kone- ja kuljetusalojen yrittäjien kuntoutukseen.

Hankkeen rahoitus

Hankkeemme on kaksivuotinen. Hankkeen ensimmäistä toimintavuotta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Pilottiryhmään osallistuneet yrittäjät ovat itse vastanneet matka-, majoitus- ja ruokailukuluista. Myös toiselle toimintavuodelle on haettu rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä.

Lisätietoja:

Hankevastaava Aapo Palonen, METO Metsäalan Yrittäjät ry, aapo.palonen@apmetsa.fi,
puh. 0400 479 252

Hankesuunnittelija, luontokuntouttaja Tiina Leinonen, Opas-Guide Tiina Tmi, guide.tiina@co.inet.fi,
puh. 0500 380 032

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.