Metsänhoitoyhdistysten hallinnossa ja johtamisessa vielä paljon varaa parantaa

tiistai heinäkuun 2. 2019

PI-johtamiskoulun hankkeen päähuomio on ollut Hyvän Hallinnon (Corporate Governance) periaatteiden sovittamisessa suomalaisten metsänhoitoyhdistysten hallinnon ja johtamisen tarpeisiin. Työn aikana on tähän mennessä havaittu, että

  • eri yhdistysten hallitustyön ja muun hallinnon toimintatavoissa ja osaamisessa on huomattavia eroja
  • yhdistyksten hallinnoilla on tarve lisätä yhteistyötä ja omaksua parhaita toimintakäytäntöjä
  • yhdistysten johtamisessa on pystyttävä parempaan tasapainoon kannattavan liiketoiminnan ja jäseniä palvelevan varsinaisen toiminnan välillä

Hankkeen ensi vaiheessa 2016 PI-johtamiskoulu selvitti tilannekuvaa ja tarpeita laajalla yhdistysten hallituksille ja toiminnanjohtajille suunnatulla kyselyllä. Sen jälkeen PI-johtamiskoulussa (Jukka Suvitie ja Tiia Suominen) laadittiin Hyvän Hallinnon Opas Metsänhoitoyhdistyksille Suomessa. Opas jaettiin kaikille metsänhoitoyhdistyksille painetussa muodossa.

Hankkeen toisessa vaiheessa 2017-2018 PI-johtamiskoulu/Jukka Suvitie on kouluttanut, konsultoinut ja kehittänyt metsänhoitoyhdistysten jäsenomistajia, hallintoa, johtoa ja toimihenkilöitä eri yhdistysten omissa ja yhteisissä tilaisuuksissa seuraavasti:

  • uusia valtuutettuja ja muita hallinnon jäseniä on koulutettu MTK:n järjestämissä Rivijäsenistä vaikuttajiksi -tilaisuuksissa (3 koulutusta)
  • eri yhdistysten hallituksia on valmennettu ja koulutettu yhdistyskohtaisissa tilaisuuksissa (1- 2 pv, 8 yhdistystä)
  • yhdistysten tulevaisuuden johtajia on koulutettu MHYP Oy:n ja MIFin järjestämässä Talent-valmennuksessa
  • yhdistysten toimihenkilöitä on koulutettu MIFin järjestämässä Myyjä-valmennuksessa (3 kertaa)

Hankkeen kolmannessa vaiheessa 2018-2019 PI-johtamiskoulu/Jukka Suvitie on osallistunut metsänhoitoyhdistyskentän rakennetta, kehittämistarvetta ja koulutustarpeita koskevaan selvitys- ja suunnittelutyöhön, jota on tehty MTK:n ja MHYP Oy:n toimeksiannosta.

Hankkeen neljännessä vaiheessa 2019-2020 rakennetaan hyvää hallintoa ja johtamista konkretisoivat toimintamallit yhdistysten eri elinten (valtuusto, hallitus, johtaja) tarpeisiin.

Metsämiesten Säätiö on osallistunut ja osallistuu hankkeen rahoittamiseen sen kaikissa vaiheissa. Hankkeesta on tiedotettu Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Suvitie, Pellervo-Instituutti Oy / PI-johtamiskoulu, jukka.suvitie(a)johtamiskoulu.fi

Johtaja Juha Hakkarainen, MTK ry., juha.hakkarainen(a)mtk.fi