Metsieni kirja

maanantai, 17.01.2011

Metsämiesten Säätiön tuella tein kirjan "Metsieni kirja", jonka Metsäkustannus Oy kustansi. Kirjan julkistamistilaisuus oli 25.11.2010.

Kirjassa käsittelen metsätilan hankintaan liittyviä kysymyksiä, hyvän metsätilan ominaisuuksia ja erityisesti harvoin käsiteltyjä käytännön metsätalouden ongelmia, joihin lähes jokainen metsänomistaja törmää. Tällaisia ovat mm. erilaiset pyykit ja niiden määrittämät rajat, pyykkien löytämisen ja kunnossapidon tekniikka, rajojen avaaminen ja naapuruussuhteet. Käsittelen näitä asioita monipuolisesti siten, että liitän eri aikoina syntyneet säädökset ja metsätalouden käytännön historialliseen yhteyteensä. Esimerkiksi jokamiehen oikeutena tunnettua maan tapaa käsittelen siltä pohjalta, mikä tällä maan tavalla oli aikoinaan maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa.

Historialliseen yhteyteensä liitän myös sen, miksi Suomi on pienmetsälövaltainen ja miksi pienet metsätilat ovat usein rajoiltaan monimutkaisia. Tapaustutkimukset koskevat Ylä-Savoa, jossa valtaosa omista metsistäni sijaitsee. Päätelmät perustuvat vanhoihin karttoihin, joista vanhimmat ovat 1700-luvulta. Tärkein päätelmä on, että vanhojen rajojen mutkat aiheutuvat usein maatalousyhteiskunnan aikaisista arvostuksista, kuten niittyjen suuresta merkityksestä maataloudelle.

Kirjassa on runsaasti omakohtaisesti testattuja ohjeita tehokasta puuntuotantoa varten. Kuvaus on tehty kiertoajan kronologian mukaan aloittaen vanhan jätemetsän raivauksesta ja päättyen uuteen päätehakkuuseen. Ohjeet perustuvat tutkittuun tietoon, mutta omakohtaisia havaintoja ja tulkintoja esitetään runsaasti. Erityistä huomiota kiinnitetään kaavoituksen hallintaan ja määrätietoisuuteen, jota tarvitaan eri säädösten tulkinnassa.

Kirjoittaja: Matti Kärkkäinen
Julkaisuvuosi: 2010
Sivuja: 272
ISBN-13: 978-952-5694-68-0
Hinta: 33,00 €
Tilaukset: www.metsalehti.fi

Lisätietoja:

Matti Kärkkäinen, matti.karkkainen(at)pp.armas.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.