Pentti Väänäsen savotat Hattuvaaran saloilla - muistoja metsätöistä ja niiden tekijöistä. Valokuvateos ja kiertonäyttely.

maanantai, 30.01.2012

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana Pentti Väänäsen perikuntaa, Metsämuseo Lustoa ja Metsähallitusta edustavat yhteistyökumppanit ovat yhdessä valinneet kuvat näyttelyyn ja valokuvateokseen, joka rakentuu neljän vuodenajan ja niihin liittyvien metsänhoidollisten töiden ympärille.

Hankkeessa on myös elokuussa 2011 haastateltu 12 henkilöä, jotka ovat omakohtaisesti kokeneet ja eläneet savotat ja/tai tuon historiallisen ajan metsätöiden murroksessa vuosina 1945–90. Heidän kertomansa tulee valottamaan aikakauden tapahtumia yhdessä Pentti Väänäsen omakohtaisten muisteluiden rinnalla. Aikalaisten tarinat kirkastavat Pentti Väänäsen henkilökuvaa ja sitä, miten hänen ainutlaatuinen valokuvausharrastuksensa ja siitä seuraava historian dokumentointi aivan ruohonjuuritasolla tapahtui ja millaisia ajatuksia se aikalaisissa herätti ja herättää edelleen.

Metsäteknikko Pentti Väänänen teki elämäntyönsä Metsähallituksen Ilomantsin hoito-alueen metsäteknikkona. Tohmajärvellä vuonna 1927 syntynyt Väänänen sai ensituntuman metsäalaan harjoittelijana Kaukas Oy:n työmailla vuodesta 1947 alkaen ja opiskelijana Evon metsäkoulussa vuosina 1951–1952. Valmistuttuaan metsäteknikoksi Väänänen pääsi ostomieheksi Kaukas Oy:lle.

Ostomiehen tehtävät eivät Pentti Väänästä miellyttäneet, ja hän hakeutui pian Metsähallituksen Ilomantsin hoitoalueelle, jossa oli metsäteknikon paikka vapaana. Työssään Ilomantsin metsissä 1940-luvulta 1980-luvun lopulle Pentti Väänänen koki niin mieleenpainuvat luontoelämykset kuin raskaan mutta antoisan työn ja metsätalouden haastavat murrosvuodet – koneistamisen, kämppäelämän loppumisen sekä luonnonsuojeluaatteen ja metsätalouden arvojen yhteentörmäyksen.

Pentti Väänänen kiinnostui valokuvauksesta ja osti ensimmäisen kaksisilmäisen laatikkokameran Joensuusta vuonna 1946. Seuraavana vuonna hän otti ensimmäiset metsätyöaiheiset kuvansa uitosta. Väänäsen valokuvausharrastuksesta tuli elinikäinen. Valokuvaustekniikka ja -laitteet kehittyivät jatkuvasti, mutta niin myös amatöörivalokuvaajasta kehittyi ajan myötä taitava ja tarkkasilmäinen havainnoija, joka ikuisti arkista työtä ja elämää Ilomantsin metsissä ja savotoilla liikkuessaan. Väänäsen valokuvat ovat sisällöltään kiinnostavia visuaalisesti ja teknisesti korkeatasoisia. Pentti Väänänen jätti siten jälkeensä erästä suomalaista aikakautta ja metsätalouden murrosta elävästi ja tarkasti kuvaavan merkittävän dokumenttikokoelman.

Hankkeessa tuotetaan käsikirjoitus ja painovalmiit kuvat valokuvateokseen sekä kiertonäyttely metsäteknikko Pentti Väänäsen vuosina 1947–1989 Ilomantsissa ottamista valokuvista, joiden aiheena olivat metsätyöt ja niiden muuttuminen vuosikymmenien aikana. Valokuvateos julkaistaan kiertonäyttelyn avaamisen yhteydessä Metsämuseo Lustolla keväällä 2013. Kuvia on luovutettu Metsämuseo Luston kokoelmiin kaikkiaan noin 340, ja ne on luetteloitu ja digitoitu Luston julkiseen Kantapuu-museotietokantaan hakusana V01016).

Kuvien lisäksi kirja ja näyttely koostuvat Väänäsen omista kuvateksteistä, aihepiiriä avaavista artikkeleista sekä hänen omien elämäkerrallisten muisteluidensa osuudesta. Hanke on monivuotinen hanke yhteistyössä Metsämuseo Luston, Metsähallituksen ja Väänäsen perikunnan kanssa. Kiertonäyttely ja teos tullaan myös niiden käännetyissä versioissa viemään pohjoismaiseen levitykseen naapurimaidemme metsäalan toimijatahojen kautta.
 
Työn tuloksena syntyvää teosta voivat eri tahot käyttää metsätöiden historiaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin tutustumiseen "maallikkotasolla" tuoden teosta näin lähemmäksi laajempia käyttäjäryhmiä, kuten esim. metsätöistä elantonsa ansainneiden henkilöiden jälkeläisiä. Teosta voidaan luonnollisesti myös hyödyntää virikkeenä aktivoitaessa savotta-aikoja ja metsätöiden murrosvuosia eläneiden aikalaisten muistia ja muistoja tuosta ajasta.

Aivan niin kuin sodasta kertominen on siirtynyt yhden sukupolven yli, tuntuu kuin kiinnostus "vanhan hyvän ajan" metsätöitä ja niiden tekijöitä kohtaan heräisi elämään siinä sukupolvessa, joka vain hämärästi muistaa tuota isovanhempiensa elämää aikaa. Samalla tässä luodaan muistojen ja hiljaisen tiedonsiirron siltaa esimerkiksi juuri isovanhempien ja lasten välille. Sillan avulla eri sukupolvet voivat kohdata toisensa muistellessaan menneitä aikoja tai kuullessaan niistä kerrottavan heille.

Metsämiesten Säätiöltä saatu apuraha vuodelle 2011 on mahdollistanut haastatteluiden tekemisen ja hankkeessa mukana olevien tahojen yhteistyöpalaverit aineiston rajaamiseksi, valitsemiseksi ja tiivistämiseksi sekä sen, että kerättyjä tietoja on nyt voitu alkaa työstää valokuvateosta ja kiertonäyttelyä ajatellen.

Lisätietoja:

FT, intendentti Leena Paaskoski, Metsämuseo Lusto, leena.paaskoski(at)lusto.fi,
puh. 050 366 9552

YTM, konferenssitulkki/auktorisoitu kääntäjä Leila Väänänen, Pentti Väänäsen perikunta,
leila.vaananen(at)pp.inet.fi, puh. 040 535 4545

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.