Pohjoismaista yhteistyötä herättelemässä Uumajassa

tiistai, 20.05.2014

Osallistuin IFSA:n (International Forestry Students’ Association) Pohjoismaiden tapaamiseen 7.-9.3.2014 Ruotsin Uumajassa. Tapaaminen oli SLU:n eli Sveriges Lantbruksuniversitet’n Uumajan opiskelijoiden järjestämä tapahtuma, johon osallistui pääasiassa paikallisia opiskelijoita, tanskalaisia, brittiläisiä ja amerikkalaisia Kööpenhaminan yliopistosta ja suomalaisia Helsingin ja Joensuun yliopistoista.

Tutustuimme Uumajassa hyvin perinteikkääseen ja arvostettuun ”jägmästare”-koulutusohjelmaan, johon kuuluu olennaisena osana myös riistanhoidolliset ja luonnossa liikkumisen taidot. Osallistuimme ”Vinterspelen” – tapahtumaan, jossa ensimmäisen vuoden metsäopiskelijat kisailevat ampumistaidoillaan ja hiihtävät noin kahdenkymmenen kilometrin lenkin perinteisellä tyylillä. Olennaisena osana metsäopiskelijan elämään kuuluivat punavihreät liivit kunniamerkkeineen, sitsit ja omat laulut sekä muut perinteet.

Suomalaisten metsäopiskelijoiden tulisi myös olla enemmän ylpeitä koulutuksestaan ja siihen liittyvästä historiasta ja perinteistä. Perinteet eivät aina suinkaan tarkoita tylsiin ja kuiviin kaavoihin kangistumista tai taantumista. Toisaalta positiivisemmasta ruotsalaisesta elämänasenteestakin voisi ottaa hieman mallia. Olemme ruotsalaisten kanssa hyvin samanlaisia, mutta keskustelua herätti erityisesti heidän kanssaan metsälain uudistus Suomessa ja Pohjois-Ruotsin asuttamattomuus sekä maa- ja metsätalouden yhteensovittaminen alueilla, joissa monimuotoisuus on yhä vähenemässä.

Pohjoismaisissa tilaisuuksissa on hyvä osata ruotsia edes jonkin verran. Selvä yhteenkuuluvuuden tunne syntyy, kun ruotsalainen ymmärtää hieman tanskalaista ja suomalainen vähän ruotsalaista, mistä syntyy hauskoja tilanteita. Olen hyvin iloinen ja kiitollinen, että Metsämiesten Säätiö oli mukana rahoittamassa osallistumistani tähän tapahtumaan. Tapahtumassa syntyi monia uusia ja hyviä kontakteja mielenkiintoisiin ihmisiin. Osaa tulen tapaamaan uudestaan jo tulevana elokuuna Kanadassa IFSA:n vuotuisessa symposiumissa. Päätimme, ettei arvokas ajatustenvaihtomme jää vain tähän, vaan että ensi vuonna samaan aikaan olisi myös tiedossa jotain, ehkä tällä kertaa Suomessa. Tarkoituksena on myös saada lisättyä uusien metsäopiskelijoiden kansainvälistä suuntautumista pohjoismaisen yhteistyön ja IFSA:n kautta, jotta jatkuvuus tälle perinteelle olisi taattu.

Lisätietoja:

MMK Iida Viholainen, Metsäylioppilaat ry, iida.viholainen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.