Metsämiesten Säätiö lahjoitti Ruunaan metsätyömieskodin Lieksan kaupungille

keskiviikko syyskuun 28. 2011

Metsämiesten Säätiö saa 1.10.2011 lahjoituksena toimintansa päättävältä Pohjois-Karjalan Metsätyömieskodin Kannatusyhdistys ry:ltä kiinteistön, jolla sijaitsee Ruunaan metsätyömieskoti. Kannatusyhdistyksen säännöissä on maininta, jonka mukaan toiminnan lakatessa on jäljelle jäävät varat jaettava Metsämiesten Säätiölle ja Työväen Sivistysliitolle.

Ruunaan metsätyömieskodissa asustaa edelleen vajaat kymmenen metsätyömiestaustaista miestä, joista huolehtiminen on kannatusyhdistyksen toiminnan lakatessa Lieksan kaupungin sosiaalitoimen vastuulla.

Metsämiesten Säätiön hallitus päätti lahjoittaa kiinteistön irtaimistoineen vastikkeetta edelleen 1.10.2011 alkaen Lieksan kaupungille. Säätiö katsoo, että jätkien hyvinvoinnista vastaava taho on luontevin metsätyömieskodin omistaja, jotta toimintaa voidaan kehittää luontevasti. Lahjoitukseen liitettiin kaupungille toive, että tällä hetkellä Ruunaan metsätyömieskodissa asustavat henkilöt voisivat jatkaa asumista metsätyömieskodin tiloissa.

Lisätietoa:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920