Metsämiesten Säätiöltä yhdeksän huomionosoitusta

keskiviikko marraskuun 19. 2008

Metsämiesten Säätiö huomioi 60-vuotisjuhlassaan 18.11.2008 kahdeksan
henkilöä ja yhden yhteisön pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Säätiön
tarkoitusperien hyväksi.

Hopeisen ansiomerkin saivat kanslianeuvos Maunu Ihalainen,
emeritusprofessori Matti Leikola ja yhteisönä Metsälehti. Pronssisen mitalin
saivat emeritusprofessori Veli?Pekka Järveläinen, lehdistöneuvos Pekka
Kivelä
, professori Kari Mielikäinen, filosofian tohtori Leena Paaskoski,
metsätalousneuvos Pertti Saarinen ja emeritusprofessori Seppo Vehkamäki.

Metsämiesten Säätiön tarkoituksena on metsäalan kehittäminen ja tukeminen
sekä metsämiesten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Säätiön
historia juontuu sota-ajan ja sitä seuranneiden vuosien pulaan. Ankaran
säännöstelyn mukaiset korttiannokset eivät riittäneet täyttämään raskaan
metsätyön vaatimaa päivittäistä energiantarvetta. Savottojen elintarpeiden
hankkimista ja jakelua varten perustettiin 1.11.1940 Metsätyömaiden
Muonitustoimisto. Olojen parannuttua välitystoiminnasta kertynyt säästö - yli
miljoonaa euroa - päätettiin säätiöidä. 18.11.1948 perustettiin Metsämiesten
Säätiö metsäalaa palvelevaksi yleishyödylliseksi säätiöksi.

Metsämiesten Säätiö on myöntänyt viime vuosina vuosittain yli miljoona
euroa apurahoja metsäalan tehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaidon
kohentamiseen, alaan liittyvän kulttuurin edistämiseen ja perinteen
tallentamiseen sekä tutkimukseen.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön puheenjohtaja Pentti Roiko-Jokela, puh. 050 556 5994
Metsämiesten Säätiön asiamies Risto Hyvärinen, puh. 0400 470 359