Metsäliitto Metsämiesten Säätiön metsien hoidon kumppaniksi

maanantai, 31.10.2011

Metsämiesten Säätiön hallitus on valinnut Metsäliitto Osuuskunnan Säätiön metsäomaisuuden hoidon kumppaniksi. Valinta pohjautui kuudelta valtakunnalliselta toimijalta pyydettyyn ja saatuun tarjoukseen.

Tarjouspyynnössä oli kymmenen kriteeriä, joiden täyttymiselle haluttiin saada varmuus ja kustannus. Kriteerit olivat laajat liittyen mm. osaamiseen ja työn laatuun, puusta saatavaan hintaan, metsänhoitotöiden hinnoitteluun, riskienhallintaan, sähköisiin järjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen metsänkäsittelyn optimoinnissa sekä työvoimaan. Saatujen vastausten perusteella erot neljän parhaan tarjouksen välillä eivät sinällään olleet suuret, mutta Säätiön kriteerien pohjalta tehdyssä yksityiskohtaisessa pisteytyksessä Metsäliitto täytti parhaiten Säätiön asettamat tavoitteet.

Säätiö on sitoutunut Metsäliiton kanssa 7 vuoden sopimuskauteen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi. Säätiö varautuu kuitenkin uusimaan kilpailutuksen ensimmäisen sopimuskauden päättyessä.

Nyt toteutettu metsäomaisuuden hoidon kilpailuttaminen on osa Säätiön alkuvuonna tekemää omien metsien hoidon strategiatyötä, jolla haetaan lisää suunnitelmallisuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta metsäomaisuuden hoitoon. Osana prosessia on määritelty metsänomistuksen tavoitteet, metsäomaisuuden hoidon suuntaviivat, metsäomaisuuden hoidon tarkoituksenmukaisen järjestämisen tavoitetila sekä kriteerit metsäomaisuuden hoidon kumppanille.

Metsämiesten Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 4.800 hehtaaria metsiä 19 eri kunnassa Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Tilat ovat tulleet Säätiön omistukseen kaupoilla avoimilta metsätilamarkkinoilta. Säätiö ostaa, myy ja jalostaa metsätiloja sekä hoitaa niitä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten. Metsäomaisuus muodostaa noin kolmanneksen Säätiön sijoitusomaisuudesta.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalan ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö myöntää vuosittain noin 1,3 miljoonaa euroa apurahoja tutkimukseen, metsäkulttuuri-, koulutus- ja viestintähankkeisiin sekä metsäalalla toimivien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Varat apurahoihin saadaan omasta sijoitustoiminnasta.

Vaikka Säätiö tukeutuu jatkossa metsäomaisuuden hoidossa yhteen kumppaniin, tekee Säätiö tasavahvasti työtä alan hyväksi kaikkien metsäalan toimijoiden kanssa. Esimerkkejä tästä työstä ovat muun muassa valmisteilla oleva metsäalan työhyvinvoinnin kehittämisohjelma sekä metsäalan yhteisen Metsä Puhuu –kampanjan rahoitus.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tikkanen, puh. 010 773 4312

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.