Työterveyslaitos koordinoimaan metsätalouden työhyvinvoinnin edistämistä

keskiviikko, 30.11.2011

Metsämiesten Säätiön hallitus on valinnut Työterveyslaitoksen koordinoimaan tiistaina 29.11.2011 julkistettua Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. Hankkeesta vastaavana johtajana Työterveyslaitoksessa toimii teemajohtaja Marja Viluksela.

Metsätalouden työhyvinvointi -ohjelma koostuu neljästä pääteemasta:

 • Työhyvinvointi muutoksissa
 • Metsätalousalan tulevaisuuden työ ja osaamisen kehittäminen
 • Työterveyshuolto metsätaloudessa sekä
 • Työhyvinvoinnin mittarit metsätaloudessa.

Jokaisessa teemassa toiminnan ytimenä ovat metsätalouden yritysten ja organisaatioiden konkreettiset kehittämishankkeet. Ne antavat kaikille metsätalouden toimijoille eväitä kehittää alan ammattilaisten kanssa työyhteisöjen hyvinvointia.

Metsämiesten Säätiön hallitus on esittänyt Työterveyslaitokselle pyynnön, että se pyytäsi seuraavia tahoja nimeämään edustajansa hankkeen ohjausryhmään:

 • Koneyrittäjien Liitto ry
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • METO Metsäalan asiantuntijat ry
 • Metsähallitus
 • Metsäliitto Osuuskunta
 • Metsänhoitajaliitto ry
 • metsänhoitoyhdistykset / YT
 • Metsäntutkimuslaitos
 • Metsäteho Oy
 • Puu- ja erityisalojen liitto ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Stora Enso Oyj
 • Suomen metsäkeskus
 • Työturvallisuuskeskus
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • UPM-Kymmene Oyj

Metsämiesten Säätiö katsoo, että ohjausryhmää tulee jatkossa täydentää tarpeen mukaan mm. mukaan tulevien muiden rahoittajatahojen edustajilla. Omaksi edustajakseen ohjausryhmään Säätiö on nimennyt asiamies Ilari Pirttilän.

Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ohjelman toteutusta ja suunnata ohjelman kulkua metsätalouden kokonaisuuden kannalta keskeisiin asioihin muun muassa ohjelman painopistealueiden suunnitteluun.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 4 - 6 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.