Heikki Pajuojalle Einarin lomppi -stipendi

torstai maaliskuun 27. 2014

Metsämiesten Säätiön hallituksen jäsen, Metsätehon toimitusjohtaja Heikki Pajuoja on palkittu Ponssen myöntämällä Einarin lomppi –stipendillä selvityksestään metsäalan kuljettajakoulutuksen kehittämisestä. Selvitys antaa konkreettisia toimenpide-esityksiä siitä, miten kuljettajakoulutusta tulisi tehostaa ja kehittää, jotta turvataan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa.

Einarin lomppi –palkinnon laittoi alulle Ponssen edesmennyt perustaja Einari Vidgrén. Palkinto on myönnetty vuodesta 2006 alkaen ansioituneelle teollisuuden metsänhoitajalle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tavaralajimenetelmään perustuvaa koneellista puunkorjuuta.

Pajuojan selvitys on julkaistu Metsätehon raporttina numerolla 222.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920