Metsämiesten Säätiöltä 1,2 miljoonan apurahat

perjantai maaliskuun 13. 2009

Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa apurahoja. Merkittävimmät rahoituksen kohteet ovat tutkimus, kulttuuri ja opiskelu. Vaikka myönnettyjen apurahojen määrä väheni 8 % viime vuodesta, lisääntyi metsäkulttuurikirjojen ja metsätyömieskotien saama rahoitus. Säätiö suuntaa apurahansa mahdollisimman lähellä käytäntöä oleviin hankkeisiin.

Apuraha-anomuksia kertyi hieman edellisvuotta vähemmän – vajaat 300 kappaletta. Hakemuksista vajaa kolmannes kohdistui tutkimukseen, vajaa kolmannes opiskeluun ja oppimateriaaleihin sekä viidennes metsäkulttuuriin. Hakemusten yhteissumma oli 6,3 miljoonaa euroa, josta 3,5 miljoonaa kohdistui tälle vuodelle.

Merkittävimmät yksittäiset rahoituskohteet ovat Metsämiesten Säätiön käynnissä olevat kaksi tutkimuksen kärkihanketta: Metsäntutkimuslaitoksen professori Jussi Uusivuoren vetämä Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -tutkimushanke, jonka kokonaisrahoitus on lähes 0,6 milj. euroa ja kuluvan vuoden osuus 190.000 euroa sekä Työtehoseuran tutkijan DI, MMM Kaarlo Rieppon vetämä Kasvun eväät – Metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma, jonka kokonaisrahoitus on 0,4 milj. euroa ja kuluvan vuoden osuus 117.000 euroa.

Metsäkulttuurin saralla myönnettiin Suomen metsämuseo Lustolle 60.000 euroa perusnäyttelyn uusintaan, valtakunnallisten metsämuseokokoelmien kartoitukseen ja luettelointiin sekä Metku-metsäkulttuuripäivien järjestämiseen. Lapin metsämuseon kunnostustöihin, toiminnan tukemiseen sekä historiakirjahankkeeseen osoitettiin 50.000 euroa ja Suomen Metsätieteelliselle seuralle Metsätieteen päivään, 100-vuotishistoriikkiin sekä IUFRO-matkoihin ja muuhun kansainväliseen toimintaan 42.000 euroa. Puu kulttuurissa yhdistykselle myönnettiin Luonnotar-palkintoon ja sen luovutustilaisuuteen 22.000 euroa sekä Kinosto Oy:lle Tuntematon emäntä -dokumenttielokuvan tekoon 20.000 euroa.

Suomen Metsäyhdistys sai 40.000 euroa metsäalan arvostuksen ja kiinnostavuuden lisäämiseen tähtäävään valtakunnallisen viestintähankkeen esiselvitystyöhön. Metsäteholle myönnettiin 30.000 euroa puunhankinnan koulutus- ja markkinointimateriaaliksi multimediana toteutettavan puuhuolto-oppaan tekoon ja 4H-liitolle 27.000 euroa lapsille ja nuorille suuntautuvan Metsämeininkihankkeen jatkoon.

Säätiön juuriin liittyen tuetaan Palosalmen ja Pohjois-Karjalan metsätyömieskoteja sekä Setlementti Kainulan kannatusyhdistystä yhteensä 89.000 eurolla.

Myönnetty apurahasumma 1,2 milj. euroa jakautuu seuraavasti:  

           Summa       Saajia    Hakemuksia 
Tutkimukset     265.740 euroa       13 kpl       43 kpl
Väitöskirjatyöt      220.000 euroa         3 kpl       22 kpl
Metsäkulttuuri ja perinnekeräys      156.150 euroa       11 kpl       27 kpl
Oppimateriaalit ja oppikirjat     130.000 euroa       10 kpl       32 kpl
Metsäkulttuurikirjat     123.500 euroa       21 kpl       31 kpl
Sosiaaliapurahat       82.000 euroa         3 kpl         3 kpl
Matka-apurahat       59.500 euroa       26 kpl       50 kpl
Metsäalan arvostuksen ja kiinnostavuuden lisääminen       55.000 euroa         2 kpl         4 kpl
Seminaarit ja tilaisuudet        54.400 euroa       16 kpl       28 kpl
Opintoapurahat        16.800 euroa       15 kpl       23 kpl
Opinnäytetyöt        14.925 euroa       15 kpl       20 kpl
Kilpailut        13.000 euroa         2 kpl         4 kpl
Muut apurahat                 0 euroa         0 kpl         2 kpl
Yhteensä   1.191.015 euroa     137 kpl     289 kpl


Kaikki vähintään 1.500 euron apurahan saajat löytyvät oheisesta liitteestä.

Lisätietoja: 

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920