Metsämiesten Säätiöltä 1,3 miljoonan apurahat

torstai maaliskuun 13. 2008

Metsäperinteen tallennusta ja metsäntutkimusta tukeva Metsämiesten Säätiö jakaa tänä vuonna 1,3 miljoonaan euron apurahat. Anomuksia kertyi Säätiölle 6,6 miljoonan euron edestä. Tutkimushankkeisiin kohdistuvia hakemuksia oli hiukan alle sata, niistä väitöskirjatöitä kolmisenkymmentä. Väitöskirjahakemusten määrä väheni merkittävästi edellisestä vuodesta. Metsätyötaustansa vuoksi Säätiö suuntaa apurahansa mahdollisimman lähellä käytäntöä oleviin kohteisiin.

Tämän vuoden merkittävimmät rahoituskohteet ovat Metsäntutkimuslaitoksen professori Jussi Uusivuoren vetämä tutkimushanke Metsien käytön tulevaisuus Suomessa, jossa tutkitaan Suomen metsien käytön tulevaisuutta arvioimalla vaikutuksia, joita toimintaympäristön muutokset ja erilaiset toimintavaihtoehdot aiheuttavat. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat bioenergia ja ilmastopalvelut. Näkökulmana on metsien tuottaman hyvinvoinnin turvaaminen. Hankkeen kokonaisrahoitus on lähes 0,6 milj. euroa ja siitä kuluvan vuoden rahoitus on 190.000 euroa.

Toinen suurhanke on Työtehoseuran tutkijan DI, MMM Kaarlo Rieppon vetämä Kasvun eväät Metsä- ja puualan pienyritysten tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman osahankkeet käsittelevät metsäkone- ja kuljetusyritysten, metsäpalvelu- ja taimitarhayritysten, metsäenergiayritysten sekä piensahojen kasvun ja kannattavuuden edellytyksiä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 0,4 milj. euroa ja siitä kuluvan vuoden rahoitus on 104.000 euroa.

Oppimateriaalit ja -kirjat saavat lähes 150.000 euroa, joista merkittävimmät ovat nuorisolle suunnattu Metsät ja me -hanke, jota johtaa MMM Juha Ruuska Suomen 4H-liitosta ja tuottaja Harri Pajarille Mitä metsästä tvohjelmasarjaan myönnetty apuraha. Metsäkulttuurin ja perinnetallennuksen puolella Säätiö tukee yli 300.000 eurolla useita kirjahankkeita sekä metsämuseoiden näyttelyjä ja perusparannuksia. Huomattavin on FM Leena Paaskosken vetämä valtakunnallisten metsämuseokokoelmien kartoitus ja luettelointi digitaaliseen muotoon. Valtakunnallisia metsätyömieskoteja tuetaan 77.000 eurolla. Kaikkiaan 177 tuettavasta kohteesta vähintään 1500 euroa saaneet löytyvät oheisesta liitteestä.

Metsämiesten Säätiön apurahoja on v. 2008 haettu yhteensä n. 3,7 milj. euroa. Myönnetty apurahasumma 1,3 milj. euroa jakautuu seuraavasti:

    Saajia, kpl  Hakemuksia, kpl
Tutkimukset    299.950 euroa   17 60
Väitöskirjatyöt 238.000 euroa  5   29
Opinnäytetyöt    18.930 euroa   21   25
Matka-apurahat    76.000 euroa   30   42
Opintoapurahat    25.400 euroa   27    32
Oppimateriaalit    115.000 euroa   8   17
Oppikirjat     32.000 euroa   5   9
Metsäkulttuuri ja perinnekeräys   204.000 euroa   18   23
Metsäkulttuurikirjat    111.500 euroa   21   26
Seminaarit ja tilaisuudet   76.800 euroa   18  24
Kilpailut     16.000 euroa   3   3
Sosiaaliapurahat    77.000 euroa   3   5
Muut apurahat    3.000 euroa    1   3

Yhteensä

1.293.580 euroa   177   298