Risto Hyväriselle Suomen Metsäyhdistyksen kultainen ansiomerkki

torstai marraskuun 6. 2008

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus on myöntänyt valtakunnallisten Metsäpäivien
avajaisissa 6.11.2008 Helsingissä kultaisen ansiomerkin Metsämiesten Säätiön
asiamiehelle, metsätalousneuvos Risto Hyväriselle. Kultainen ansiomerkki
myönnetään henkilölle erityisistä, pitkäaikaisista ja vaikutuksiltaan valtakunnallisista
ansioista Suomen metsäalan hyväksi.

Metsämiesten säätiön asiamiehellä, metsätalousneuvos Risto Hyvärisellä on pitkä ja
ansiokas ura metsäalan ammatti- ja luottamustehtävissä. Hän on tunnettu ja
tunnustettu yksityismetsätalouden kehittäjä, arvostettu luottamushenkilö sekä
aikaansaava johtaja Metsämiesten Säätiössä. Hyvärisellä on laajat ja toimivat suhteet
koko metsäalaan pakallistasolta aina organisaatioiden johtoon saakka. Kaikessa hänen
toiminnassaan näkyy aito kiinnostus metsäalan laaja-alaiseen kehittämiseen.
Hyvärinen on ymmärtänyt poikkeuksellisen hyvin verkostoitumisen, viestinnän ja
kulttuurin merkityksen tulosten aikaansaamisessa
”, kertoi ansiomerkin myöntämisen
perusteista Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Juhani Karvonen.

Suomen Metsäyhdistys on metsäalan ja metsäalasta kiinnostuneiden tahojen
yhteistyöjärjestö. Sen toiminta-ajatus on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia
yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa sekä edistää metsien vastuullisen käytön
hyväksyttävyyttä. Yhdistyksen työkalu tässä työssä on avoin ja kaksisuuntainen
viestintä metsäalan ja muun yhteiskunnan kanssa.