Metsämiesten Säätiöltä 1,3 miljoonaa euroa apurahoja

maanantai maaliskuun 14. 2011

Metsämiesten Säätiö jakaa 1,3 miljoonaa euroa apurahoja vuonna 2011. Kasvua edellisvuoteen on yli 100.000 euroa. Apurahat kohdentuvat säätiön strategian eri painopistealueille seuraavasti:

  • metsäkulttuuri:     369 000 eur (28 %) 41 eri hankkeeseen
  • tutkimus:     342 000 eur (26 %) 31 eri hankkeeseen
  • koulutus:     220 000 eur (17 %) 44 eri hankkeeseen
  • hyvinvointi:     201 000 eur (15 %) 11 eri hankkeeseen
  • viestintä:     165 000 eur (13 %) 8 eri hankkeeseen
  • muu:     12.000 eur (1 %) kahteen eri hankkeeseen

Metsäkulttuurissa myönnettiin Suomen metsämuseo Lustolle 65.000 euroa metsähistoriallisen filmi- ja videoaineiston tutkimushankkeeseen, metsäasioiden sähköisen esittelyaineiston tekoon sekä yleisötapahtumien järjestämiseen. Lapin metsämuseon kunnostustöihin ja toiminnan tukemiseen osoitettiin 40.000 euroa.

Tutkimuksessa suurimman rahoituksen 58.900 euroa sai Metsäntutkimuslaitoksen kuusikoiden kasvatusta ja puunkorjuuta muuttuvassa ilmastossa käsittelevä monivuotinen tutkimushanke. Väitöskirjoihin myönnettiin 96.000 euroa, matka-apurahoihin 23.000 euroa ja opinnäytetöihin 12.000 euroa.

Koulutuksessa rahoitetaan 80.000 eurolla metsäkonetyön opetusta kehittävää hanketta, jolla kehitetään puunkorjuun työmalleja, kehitetään koulutusaineistoa ja kirjoitetaan puunkorjuun oppikirja. Hanketta vetää Itä-Suomen yliopisto. Säätiö rahoittaa oppimateriaalien tekoa 58.000 eurolla, opiskelijoiden pääosin ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja 27.000 eurolla sekä kansainvälisiä opintoja ja harjoitteluja 9.000 eurolla. Lisäksi tuetaan Suomen 4H-Liiton ja metsäalan eri opiskelijajärjestöjen toimintaa.

Hyvinvoinnissa rahoitetaan 112.000 eurolla metsäalan työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysohjelman valmisteluhanketta. Sen koordinoinnista vastaa Metsäteho Oy. Tavoitteena on luoda monivuotinen ja vaikuttava metsätalouden työhyvinvointia edistävä ohjelma, josta on tarkoitus tehdä säätiön toinen strateginen rahoituskohde. Lisäksi säätiö rahoittaa 83.000 eurolla kolmen metsätyömieskodin toimintaa.

Viestinnässä myönnettiin 120.000 euroa koko metsäsektorin yhteiseen Metsä Puhuu –tulevaisuushankkeeseen, jonka koordinoinnista vastaa Suomen Metsäyhdistys. Hanke on säätiön strateginen, monivuotinen rahoituskohde, jolla viestitään nuorille monipuolisesta ja kiinnostavasta metsäalasta. Hankkeella vastataan tulevaan työvoimapulaan, varmistetaan parhaiden osaajien saaminen metsäalalle sekä lisätään metsäalalla työskentelevien ihmisten työhyvinvointia.

Apuraha-anomuksia kertyi 291 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 4,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli haettujen apurahojen kokonaismäärässä 17,2 %, mutta hakemusten lukumäärä
laski 5,2 %.

Kaikki vähintään 1.500 euron apurahan saajat löytyvät painopistealueittain oheisesta liitteestä.

Kaikille apurahanhakijoille lähetetään tieto rahoituspäätöksestä muutaman viikon kuluessa.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön asiamies Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920