Bioenergia ja biodiversiteetti - tavoitteiden yhdistäminen mahdollista!

tiistai, 26.02.2013

Syksyllä 2011 käynnistyneen bioE-bioD –hankkeen tavoitteena on arvioida kestävyysvaikutuksia yhdessä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätyöpajojen avulla halutaan selvittää millä tavoin tulisi toimia, jotta toteutetaan sekä Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa, että EU:n tavoitetta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä.

Bioenergian käytön lisäämispaineet ovat suuret, mutta samalla luonnon monimuotoisuuden suojelutason nostamisen uskotaan aiheuttavan ongelmia. bioE-bioD hankkeen tavoitteena on ollut löytää yhteinen tavoiteskenaario bioenergian käytön ja biodiversiteetin lisäämiselle yhtäaikaa.

Asiantuntijat toivat ensimmäisessä työpajassa esille näkemyksen, että Itä-Suomessa bioenergian käyttöä voidaan lisätä samalla kun luonnonmonimuotoisuuden suojelutasoa nostetaan. Sidosryhmät siis uskovat, että biomassaresursseja on yha paljolti hyödyntämättä. Lähetimme työpajan jälkeen sidosryhmille skenaarioiden kvalitatiiviset kuvaukset arvioitavaksi. Samalla pyysimme kvantitatiivista lisätietoa kyselylomakkeen avulla uusia MELA laskelmia varten. Näin sidosryhmät ovat saaneet vaikuttaa skenaarioiden rakentamiseen laadullisesti ja määrällisesti.

Työryhmämme teki MELA laskelmat syksyn 2012 kuluessa. Laskelmien avulla rakensimme kolme skenaariota: bioenergia 2030 (bioE), biodiversiteetti 2030 (bioD) sekä näiden kahden yhdistelmä (bioE+bioD). Lisäksi olemme luoneet toteutuneet hakkuut ja suurin kestävä käyttö skenaariot, jotka toimivat vertailukohteina. MELA tuloksista on selvästi nähtävissä, että asiantuntijoiden näkemys bioenergian ja biodiversiteetin yhteisestä lisäämisestä on mahdollista saavuttaa.

Projektin seuraava askel on jatkaa tulosten käsittelyä ToSIA- työkalulla, jolla tuomme esiin skenaarioiden kestävyysvaikutuksia. Järjestämme toisen sidosryhmätyöpajan kesäkuussa 2013, jossa esittelemme uudet skenaariot ja osallistujat pääsevät arvioimaan niitä erilaisten indikaattoreiden avulla. Tutkimme tällä hetkellä esimerkiksi biodiversiteetti-indikaattoria sekä virkistysindikaattoria.

Metsämiesten Säätiön rahoittaman hankkeen toteutuksesta vastaa Euroopan Metsäinstituutti yhdessä Metlan ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeesta lisää EFIn projektipankista.

Lisätietoja:

Tutkija Anniina Haatanen, European Forest Institute, anniina.haatanen(at)efi.int, puh. 010 773 4368

Tutkija Michael den Herder, European Forest Institute, michael.denherder(at)efi.int, puh. 010 773 4343

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.