Kaikki metsänomistajat samalle kotisivulle

torstai, 12.12.2013

Metsätoimistot.fi- kotisivut uudistetaan. Sivut suunnataan metsänomistajille ja samalla yrittäjien tarjoamia palveluja markkinoidaan metsänomistajille. Tavoitteena on, että samasta paikasta löytyy kattava läpileikkaus kaikista Suomen palveluyrittäjistä yhteystietoineen. Uudistuksen myötä metsänomistaja voi vaivattomasti löytää juuri hänen tarpeitaan palvelevan toimijan. Hakukoneen avulla asiakas näkee heti mikä ja missä on lähin palveluntarjoaja. Uudistus tulee helpottamaan eri tahojen kohtaamista, koska aikaa ei kulu liikaa tietojen hakemiseen. Henkilötietolain mukaan kaikille uusille yritystiedoilla on oltava yrittäjän suostumus.

Intranetistä tärkeitä tietoja yrittäjille

Kotisivuille rakennetaan yrittäjille oma tietopankki, mistä löytyy sopimus- ja lomakepohjia, linkkejä ajantasaiseen lainsäädäntöön sekä metsäyrittämisen kannalta merkittävimmät työehtosopimukset. Vaikka yrittäjät ovat valveutuneita, voi sopimuksista jäädä pois oleellisia asioita. Intranetin lomakepohjissa asiat on jo kertaalleen mietitty. Jokainen toimija voi kuitenkin harkintansa mukaan muokata lomakkeita. Lisäksi yrittäjille on jo neuvoteltu metsurivarustesopimus. Muita rahanarvoisia etuja on tulossa lisää myöhemmin. Yrittäjäsisältö avautuu rekisteröidyille käyttäjille kirjautumisen kautta.

Markkinointiponnistelut mielletään tuottamattomaksi työksi

Yrittäjien päätehtävä on tuottaa palveluja ja johtaa yritystä. Usein markkinointiponnistelut luokitellaan toissijaisiin tuottamattomiin töihin. Asenne on kuitenkin muuttumassa. Yrityksen on oltava esillä, jotta asiakkaat löytävät yksityiset metsäpalveluyrittäjät. Vanhanaikainen ajattelu, että mainostetaan vain lehdissä hiljaisina aikoina, ei ole enää tätä päivää. Yhteiset metsäpalveluyrittäjien kotisivut mahdollistavat tasaisen näkyvyyden.

Facebook ei korvaa perinteistä viestintää

Kaikkien yritysten tulisi olla netissä. Tähän vedoten monella yrityksellä on kotisivut ja facebook. Pelkkä olemassaolo ei kuitenkaan riitä, vaan sivuista pitää myös huolehtia määrätietoisesti, tavoitteellisesti ja säännöllisesti. Asiakkaita karkottavat vanhentuneet tiedot. Kotisivut väljähtyvät ellei niitä päivitetä viikoittain. Moni asiakas poistuukin välittömästi sivuilta tarkastettuaan sivujen päivitysajankohdan. Yrittäjät luottavat liikaa facebookin tykkääjiin unohtaen muun näkyvyyden. Facebook ei poista laaja-alaisemman viestinnän merkitystä. Mitä enemmän on kanavia, sitä enenemän kilpaillaan näkyvyydestä. Kaikki kentällä olevat pelaajat haluavat huomion itseensä. Metsämiesten Säätiön rahoitus on mahdollistanut hankkeen totetuksen.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Timo Rajajärvi, Moni Metsä Timo Rajajärvi, timo.rajajärvi(at)kolumbus.fi

Metsätalousinsinööri Heikki Väisänen, Metsäkontio, heikki.vaisanen(at)kuhmo.net

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.