Metsien terveysvaikutusten taloudellinen arvo yhteiskunnallisesti merkittävä

tiistai, 25.06.2013

Pro gradu -tutkielman mukaan metsien virkistyskäytön tuottamien terveyshyötyjen taloudellinen arvo on yhteiskunnallisesti merkittävä ja verrattavissa metsien muiden käyttömuotojen tuottamiin hyötyihin. Terveyshyötyjen arvo tulisi ottaa huomioon etenkin kaupunkisuunnittelun päätöksenteossa.

Tutkielman laskennallisen esimerkin mukaan terveyshyödyt 100 hehtaarin kaupunkimetsän lähiasukkaille voivat yltää laskentatavasta riippuen jopa kahteen miljoonaan euroon vuosittain. Terveyshyötyjen arvo on esimerkin mukaan monikymmenkertaisesti suurempi kuin keskimääräiset vuosittaiset tulot, jotka metsästä saataisiin metsätaloutta harjoittamalla. Rakentamiseen tarkoitetun tonttimaan arvoon nähden terveyshyötyjen arvo on samaa suuruusluokkaa tai pienempi.

Metsien ja viherympäristöjen terveysvaikutuksista on lukuisia tutkimuksia ja vahvaa näyttöä. Tässä tutkimuksessa valittiin liikunnan näkökulma, koska metsien itsenäinen virkistyskäyttö on useimmiten liikunnaksi luokiteltavaa toimintaa ja lisäksi luontoympäristön todetuissa terveyshyödyissä on paljon yhtäläisyyksiä liikunnan terveyshyötyihin.

Tutkimuksen laskennallinen esimerkki toteutettiin Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen mittaamisen työkalulla HEAT (Health Economic Assessment Tool), jonka perustana on ihmishengen tilastollinen arvo.

Tämä tutkimus on pintaraapaisu metsien terveysvaikutusten taloudellisesta arvosta ja jatkotutkimukselle on suuri tarve. Kuitenkin jo olemassa olevaa tietoa hyödyntäen on mahdollista tuottaa terveyshyödyistä euromääräisiä arvioita, joita voidaan käyttää viheralueiden käyttöä koskevan päätöksenteon tukena.

Tutkimusta tukivat stipendein Suomen Latu ja Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Martta Fredrikson, martta.fredrikson(at)metsa.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.