Puuvirta - puunhankinnan virtuaalinen oppimisympäristö laajempaan käyttöön

tiistai, 26.02.2013

Puunhankinnan opetukseen kehitetty Puuvirta – puunhankinnan virtuaalinen oppimisympäristö on vuoden 2013 tammikuuhun mennessä otettu käyttöön Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi myös Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella sekä Mikkelin ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa.

Oppimisympäristöä on käytetty em. oppilaitoksissa yhtenä puunhankinnan oppimisvälineenä eri vuosikursseilla. Käytön lisääntymisen myötä saatiin enemmän palautetta oppimisympäristön käyttäjiltä. Palautteen avulla voitiin parantaa oppimisympäristön käytettävyyttä. Korjattu versio otetaan testauksen jälkeen käyttöön.

Tehdyn käyttäjäkyselyn mukaan kokemukset oppimisympäristön käytöstä olivat rohkaisevia. Saatujen vastausten mukaan uusi oppimisväline tuntuu aluksi hieman vaikealta, mutta mitä enemmän opiskelijat käyttivät oppimisympäristöä, sitä parempaa palautetta he Puuvirran käytöstä antoivat. Opettajat olivat hyvin tyytyväisiä saadessaan uuden työvälineen opetuksensa tueksi. Oppimisympäristön käytön tueksi toivottiin tosin lisää koulutusta.

Puuvirta kehitettiin ESR-rahoitteisessa Metsä Online hankkeessa (2008 - 2011) Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknisen yliopiston hypermedialaboratorion yhteistyönä. Tavoite oli vastata opetuksen haasteisiin, sillä muutos puunhankinnassa on ollut nopeaa. Metsätoimihenkilöiden tehtävät ovat muuttuneet ja työskentely tapahtuu nykyisin pääosin tietokoneen avulla. Opetuksesta puuttui työväline tietojärjestelmiin perustuvan puunhankinnan toimintamallin opetukseen. Puuvirran käyttöönotto vastaa osaltaan tähän haasteeseen.

Oppimisympäristössä on mahdollista tehdä harjoituksia puunhankinnan eri vaiheista: Puukaupasta, korjuusta ja kaukokuljetuksesta. Oppimisympäristön avulla opiskelijat laativat puunhankinnan operaatioiden suunnitelmia. Laaditut suunnitelmat toteutetaan simulointimallien avulla. Oppimisympäristöön laaditut visuaaliset raportit auttavat tulkitsemaan suunnitelmien mukaisen toiminnan onnistumista.

Metsämiesten Säätiö on tukenut Puuvirran kehitystyötä ja levittämistä muiden metsäopetusta antavien oppilaitosten käyttöön. Oppimisympäristön levittämisestä vastasivat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknisen yliopisto, IISLab (entinen Hypermedialaboratorio).

Lisätietoja:

Puunhankinnan lehtori Jukka Tohu, Tampereen ammattikorkeakoulu, jukka.tohu(at)tamk.fi,
puh. 040 715 9068

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.