Yhteismetsät loikkaavat verkkoon

torstai, 19.12.2013

Yhteismetsien taholta on noussut suuri tarve yhtenäisille, helposti päivitettäville ja käytettäville yhteismetsäkohtaisille internetsivuille, jotka hyödyttäisivät yhteismetsiä ja yhteismetsistä kiinnostuneita.

Vuoden 2013 aikana olemme tehneet suunnitelman siitä, miten yhteismetsien näkyvyyttä verkossa tullaan parantamaan. Yhteismetsille tarjotaan mahdollisuus perustaa edullisesti omat verkkosivut yhteisen valtakunnallisen palvelun kautta. Tavoitteena on rakentaa verkkopalvelu niin, että yksittäisten yhteismetsien on helppo valita verkkopalvelun ominaisuudet omien tarpeidensa mukaisesti. Samalla yhteismetsille rakentuu oma valtakunnallinen profiili ja niiden ulkoinen ja sisäinen viestintä paranee.

Sivujen suunnittelutyö on tehty tiiviissä yhteistyössä yhteismetsien kanssa. Yhteismetsien tarpeita on kartoitettu puhelinhaastatteluin ja keskustelutilaisuuksissa. Yhteismetsien tarpeiden perusteella hanketyöryhmä on ideoinut ja suunnitellut yhteismetsien verkkosivukokonaisuudelle konseptin, jonka pohjalta ohjelmistotaloilta on pyydetty tarjouksia verkkosivujen toteutuksesta.

Varsinainen hanke sivujen rakentamiseksi suunnitelman pohjalta toteutetaan vuosina 2014 - 2015, jonka tuloksena kaikilla halukkailla yhteismetsillä tulee olemaan mahdollisuus omiin yhtenäisen mallin mukaisiin sivuihin unohtamatta yhteismetsäkohtaisia erityistarpeita. Hankkeen jälkeen halukkaille yhteismetsille on valmiudet tehdä uusia verkkosivuja sekä tarjota apua sivujen päivitykseen valtakunnallisen palvelun kautta.

Verkkopalvelujen toteutuksen ensimmäinen vaihe sisältää valtakunnallisen pääsivun ja sivut Eteläisen-Suomen ja Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistyksille sekä yhteismetsäkohtaisten kotisivujen perusmallit, toinen vaihe intranetin perusominaisuudet yhteismetsien hoitokuntien ja osakkaiden käyttöön ja kolmas vaihe kauppapaikan perusominaisuudet myynti- ja vuokraustapahtumia varten.

Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsiä on noin 270, osakkaita niissä on noin 30 000 henkilöä ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 560 000 hehtaaria. Yhteismetsät ovat aktiivisia metsätalouden harjoittajia ja yhteismetsien rooli esimerkiksi metsätilakoon ja -rakenteen kehittämisessä on tärkeä.

Sivujen suunnitteluvaiheessa olemme saaneet tärkeää taloudellista tukea Metsämiesten Säätiöltä.

Lisätietoja:

Yrittäjä, metsätalousinsinööri Pirjo Havia, MetsäPremium Oy, pirjo.havia(at)metsapremium.fi

Kehittämisasiantuntija Lasse Lahtinen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, lasse.lahtinen(at)mtk.fi

Yrittäjä, maa- ja metsätaloust. tohtori Ari Lääperi, FTT ky, laaperi(at)kolumbus.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.