Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimushanke tarkastelee metsäpolitiikan vaikuttavuutta – fokuksessa kestävyys

tiistai, 19.10.2021

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen toteuttamassa ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa pureudutaan metsäpolitiikan vaikuttavuuteen 1990-luvulta alkaen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on kestävyys metsäpolitiikan tavoitteissa ja toteutuksessa. Hankkeessa visioidaan asiantuntijapaneelin avustuksella myös metsäpolitiikan tulevaisuutta alkaneen vuosikymmenen kuluessa.

Metsäpolitiikan vaikuttavuus 2030 tutkimushanke jatkuu vuoden 2022 loppuun, kertoo hanketta vetävä dosentti, dekaani Ritva Toivonen Helsingin yliopistosta. Ensi vaiheessa pureudutaan 1990-2020 jaksoon. Hänen mukaansa jakso on kiinnostava, koska tänä aikana muun muassa Suomen EU-jäsenyys ja globaali huomio ympäristö- ja ilmastoasioihin ovat muovanneet toimintaympäristöä. Merkittävät talouden suhdannevaihtelut sekä metsänomistajakunnan rakenteen kehitys ovat niin ikään lyöneet leimansa tähän jaksoon ja samalla Suomen metsäpolitiikan tavoitteisiin ja toteutuskeinoihin.

Projektin tutkija MMM Teemu Harrinkari Helsingin yliopistosta kertoo, että hanke keskittyy aluksi erityisesti kestävyyden tarkasteluun metsäpolitiikassa, mukaan lukien käsitteen sisältö, valitut keinot ja tavoitteiden toteutuminen. Vaikka kiinnostuksen kohteena on kansallinen metsäpolitiikka, on EU-jäsenyyden myötä tarpeen arvioida myös EU:n ja kansallisten politiikkatoimien rajapintoja.

Itä-Suomen yliopiston tutkija Teija Kanniainen keskittyy osahankkeessaan erityisesti luonnontuotealaan tapaustutkimuksena ns. nousevien mahdollisuuksien alasta. Mielenkiinnon kohteena on etenkin, mitkä tekijät edistävät ja mitkä tekijät estävät uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä ja metsien käytön monipuolistumista. Hankkeessa on mukana myös erikoistutkija Kaisa Korhonen-Kurki Suomen Ympäristökeskuksesta.

Hanke järjestää vuonna 2022 osallistavia asiantuntijaseminaareja liittyen metsäpolitiikan tulevaisuuden kehitysnäkymien luotaamiseen. Näistä tiedotetaan erikseen ja tutkimusryhmä toivoo aktiivista osallistumista tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa kerrotaan myös sen hetkisiä tuloksia hankkeen historiajaksoon pureutuneista ja nyt käynnissä olevista analyyseista.

Tutkimusryhmä
dekaani Ritva Toivonen (HY), tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen (ISY),
tutkija Teemu Harrinkari (HY), tutkija Teija Kanniainen (ISY), erikoistutkija Kaisa Korhonen-Kurki (Syke)

Lisätietoja:
Dekaani Ritva Toivonen, Helsingin yliopisto, ritva.toivonen(a)helsinki.fi, puh. 040 526 8412
Tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto, jukka.tikkanen(a)uef.fi, puh. 050-594 2049

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.