Hyvät metsäkoneenkuljettaja- ja metsurikoulutuksen hybridiopetuksen mallit jakoon

tiistai, 19.10.2021

Väestöennuste ennustaa sekä työväestön, että ammattiin opiskelevien määrän merkittävää laskua vuoteen 2040. Metsämiesten säätiön rahoittama hanke Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 - valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040 hakee vastauksia väestönkehityksen asettamiin haasteisiin. Tavoitteena on löytää vastauksia siihen, miten maakunnissa sijaitsevat metsäalan  oppilaitokset sekä metsäalan työpaikat saadaan kohtaamaan kasvukeskusten nuorten kanssa.
 
Ammatillisessa koulutuksessa on otettu selkeä digiloikka koronan vauhdittamana. Toisen asteen koulutuksenjärjestäjät ovat luoneet omia oppimateriaaleja, käyttäneet erilaisia verkkoaineistoja sekä soveltaneet opetusta aivan uudella tavalla. Hyvät käytänteet kootaan nyt yhteen ja jalostetaan kaikkien käyttöön.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen kyselytutkimus hybridimalleista tehdään kaikille metsäkoneenkuljettajakoulutusta sekä tuloksekasta metsurikoulutusta järjestäville oppilaitoksille lokamarraskuun 2021 aikana. Tutkimuksessa selvitetään metsuri- ja metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät, teknisen sovellukset ja opetusmateriaalit. Tutkimuksen toteuttaa TTS Työtehoseura. Vastaukset käsitellään korkean tutkimusetiikan mukaisesti luottamuksella.

Tuloksekkaat hybridimallit tullaan tarkastelemaan tarkemmin vuoden 2022 aikana oppilaitoskohtaisilla haastatteluilla. Maaliskuussa 2023 järjestetään valtakunnallinen Ammatillinen koulutus 2040-työpaja, jossa parhaista käytänteistä työstetään yhdessä toimivat mallit kaikkien koulutuksenjärjestäjien opetuksen tueksi.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Metsäkoulutus ry, Koneyrittäjät ry, Teollisuusliitto, Tredu, Hami ja TTS Työtehoseura ry.

Lisätietoa: Matleena Lindström, 041 7313 457, matleena.lindstrom@tts.fi ja Ville Manner, 050 3315 4225, ville.manner@metsakoulutusry.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.