Luho.fi - Luonnonhoidon virtuaalinen oppimisympäristö

torstai, 28.10.2021

Oppilaitoksille suunnattu luonnonhoidon virtuaalinen oppimisympäristö Luho on päivittynyt. 360 asteen panoraamakuvien avulla toimiva ilmiöpedagogiikkaan perustuva oppimisympäristö tempaa käyttäjän mukaansa oppimaan luonnonhoitoa virtuaalisesti. Käyttäjiä palvelulla on valtakunnallisesti useissa ammatillisissa metsäalan oppilaitoksissa, sekä ammattikorkeakouluilla.

Erilaisia kursseja oppimisympäristöstä löytyy nykyisin noin 50. Oppimisympäristöön tutustumisen voi aloittaa, vaikka ABC- kasvupaikat ja kehitysluokat- kurssista, joka johdattaa metsäalalla tarvittavien perusteiden pariin. Luhosta löytyy myös kaikki Metsälain 10§:n kohteet, jotka metsäalan ammattilaisten on syytä työssään tuntea. Erittäin hyödylliseksi koettu kasvilajintuntemus- testi, jossa voi testata osaamistaan Luonnonhoitotutkinnossa vaadittavaan kasvilajintuntemukseen. Luhossa on avattu myös keskeisimpiä metsänkäsittelyä ohjaavia sertifikaatista tulevia ohjeita, esimerkiksi luonnontilaisen kaltaisten soiden käsittelystä. Tätä eri sertifikaateista tulevaa ohjeistusta on avattu käytännöllisiltä kohteilta kuvattujen kuvien avulla. Tavoitteena on auttaa kuljettajaa ymmärtämään metsänkäsittelyä niin sertifikaattien ohjeistuksen, laki tason kuin hyvän metsänhoidon suositusten mukaan. Uusimpina tehtävinä Luhossa voi tehdä FSC- sertifikaattiin liittyviä osaamis-/tunnistustehtäviä sekä opiskella jatkuvan kasvatuksen tehtäväsarjoista vaihtoehtoisen ilmastokestävän metsätalouden perusteita.

Luho.fi -sivuston avoimella puolella voi perehtyä vain osaan palvelun monipuolisista materiaaleista ja ominaisuuksista ilmaiseksi. Palvelun täysversion oppilaitoskäyttö vaatii käyttäjien tunnistautumisen luotetusta tietolähteestä. Luhon oppilaitoskäyttö vaatii tarpeenmukaisen lisenssipaketin lunastamisen, sekä LTI- integraatio kytkennän oppilaitoksen käytössä olevaan järjestelmään. Luho- palvelu integroituu esimerkiksi Primuksen kautta Moodleen saumattomasti, jossa LTI- kytkennän avulla kurssit saa toimiaan haluamassaan suoritusjärjestyksessä. Office 365- kirjautuminen palvelun käyttöön ottaneen oppilaitoksen tunnuksilla on nykyisin mahdollista ja erittäin helppoa. Kurssin suorituksen jälkeen tästä saa diplomin, jonka voi tallentaa todistukseksi oppilaitoksen järjestelmään.

Palvelun alkuperäinen toimintamalli ja tähän liittyvät toiminnallisuudet päivitettiin hankkeessa ajan tasalle. Palvelun käyttö myös hinnoiteltiin hankkeessa uudelleen ja nyt käyttö perustuu lisenssipohjaiseen malliin mahdollistaen palvelun tarjoamisen myös uusille palvelusta kiinnostuneille oppilaitoksille/organisaatioille jatkossa. Palveluun on mahdollista liittyä hankkimalla 50 kpl lisenssipaketin, joka kustantaa noin 500€ alv 0% ja on voimassa vuoden kerrallaan. Käyttäjien lukumäärä ei kuitenkaan ole sidottu lisenssien määrään, vaan lisenssi vapautuu käyttöjärjestyksessä aina tarvittaessa uudelle käyttäjälle. Mikäli organisaatiolla on aikomusta pitää koulutusta yli 50 henkilölle kerrallaan, kannattaa olla yhteydessä palvelun tarjoajaan, lisälisenssejä on myös tarjolla. Organisaatiokohtaisesti rajatun käyttöoikeuden ansiosta GDPR- asetuksen mukainen käyttäjätietojen hallinnointi muuttui aiemmasta ja järjestelmän ei-aktiivisten käyttäjien poistaminen automatisoitiin päivityksen yhteydessä. Käyttäjien tunnistautuminen ja hallinnointi tapahtuu oppilaitosten omissa järjestelmissä, johon luho toimii LTIyhteyden avulla, tällä tunnistetaan käyttäjä oikeaksi henkilöksi ja hän voi esimerkiksi jatkaa tekemäänsä kurssia edellisestä käyttökerrasta jääneestä kohdasta.

Päivityksen yhteydessä myös palvelun tietosuojaseloste -ja sopimukset päivitettiin GDPR asetuksen vaatimalle tasolle järjestelmän toimittajan JJ-Net Group Oy:n toimesta.

Oppimisympäristön päivityksen rahoitti Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:
Lehtori Janne Ruokonen, Tredu, janne.ruokonen(a)tampere.fi, puh. 0408062594

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.