Metsää on syytä ymmärtää pintaa syvemmältä

perjantai, 3.12.2021

Metsämaa porisee ja kuhisee monimuotoisuutta. Elollisen monimuotoisuuden lisäksi metsämaa itsessään on piirteiltään monimuotoista. Metsämaa rakentuu useista maalajeista ja mineraaleista, eri asteisista saostumista, monenvärisistä ja -paksuisista kerroksista. Tässä vain joitain esimerkkejä. Nämä piirteet heijastuvat metsässä kulkijalle esimerkiksi vaihtelevina kasvupaikkoina ja lajiston rikkautena. Kaikkia näitä monimuotoisuuden ilmentymiä on syytä huomioida tehtäessä päätöksiä metsien käytöstä, joten maaperätiedon hallinta on oleellista metsänhoidon toimenpiteissä. Metsää onkin syytä ymmärtää pintaa syvemmältä.

Metsämiesten säätiön rahoittama Metsämaa ja kestävä metsänhoito – opetusmateriaali on työn alla, joka on suunnattu tukemaan erityisesti metsäalan opettajien työtä. Metsäopetuksesta saadun palautteen perusteella hankkeessa tuotettavalle tiedolle on kova tarve.

Kun tuleva metsäammattilainen oppii tulkitsemaan metsämaan piirteitä, se myös kannustaa kaivamaan kuoppia ja miettimään maaperän roolia päätöksenteossa. Tällöin täyttyy jo yksi iso tavoite entistä paremmassa metsänhoidossa, toteaa asiantuntija Tiina Törmänen Tapiosta.

Metsämaa ja kestävä metsänhoito – opetusmateriaali hankkeen materiaali valmistuu helmikuussa 2022, jolloin materiaali on vapaasti ladattavissa hankkeen kotisivuilta. Hankkeessa toteutetaan Metsämaa ja kestävä metsänhoito-webinaari, joka kokoaa kiinnostavat asiantuntijaesitykset metsämaatiedosta huomioiden erilaisia tiedon käyttäjäryhmiä. Webinaari järjestetään 18.2.2022 klo 9-11.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.2.2022 tästä linkistä. Tapahtuman Teams-linkki ja tarkennettu ohjelma lähetetään myöhemmin kaikille ilmoittautuneille. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

Seuraathan myös hankkeen kotisivuja, niin pysyt mukana hankkeen kuulumisista.

Tapahtuman ohjelma
9.00 Tilaisuuden avaus
Metsämiesten säätiö
•    rahoittajan tervehdys
Maa- ja metsätalousministeriö
•    maaperätieto ja EU
Luonnonvarakeskus
•    mitä tutkitaan juuri nyt 
Suomen Metsäkeskus ja Metsäteho
•    korjuukelpoisuuskartat ja metsämaiden kantavuus
Geologian Tutkimuskeskus
•    maaperätiedon hyödyntäminen metsänhoidossa
Tapio
•    Metsämaa ja kestävä metsänhoito opetusmateriaali
Hämeen Ammattikorkeakoulu
•    metsäopetuksen kommenttipuheenvuoro
11.00 Tilaisuus päättyy

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.