Ekosysteemipalvelut monipuolistavat metsistä saatuja hyötyjä

keskiviikko, 23.05.2012

Ekosysteemipalvelut tarjoavat metsänomistajille ja yhteiskunnalle uusia tuotteita ja palveluita, mutta ne tunnetaan vielä huonosti. Kuntien metsäammattilaisille ja päättäjille onkin tekeillä koulutuspaketti ja opas ekosysteemipalveluiden hyödyntämisestä. Ekosysteemipalvelut ovat luonnosta saatavia hyötyjä, joiden merkitys tulee entisestään korostumaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen myötä. Ekosysteemipalvelut on vielä uusi käsite, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman maankäytön suunnitteluun. Opas palvelee myös muita toimijoita, kuten viranomaisia ja yksityisiä metsänomistajia.

Ekosysteemipalveluilla on perustavaa laatua oleva merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja taloudelle. Puuston ja muun kasvillisuuden tuottamat ekosysteemipalvelut säätelevät paikallisilmastoa ja puskuroivat meluvaikutuksilta. Edelleen metsät ja muut viheralueet auttavat vesiensuojelussa ja rankkasateiden nostattamissa hulevesiongelmissa. Vihreillä alueilla on tärkeä merkitys myös virkistyskäytölle. Monimuotoinen luonto ylläpitää näitä ekosysteemipalveluita.

Ekosysteemipalveluista uusia metsäperusteisia tuotteita

- On tärkeää tuottaa metsäammattilaisille koulutusaineistoa, joka auttaa huomaamaan metsien ekosysteemipalvelut osana alueiden suunnittelua ja käyttöä. Ekosysteemipalveluiden turvaaminen on osa kestävää vihreää taloutta ja vihreän infrastruktuurin rakentamista, kuvaa projektipäällikkö Saara Lilja-Rothsten Tapiosta. 

- Tämä hanke tuottaa kuntien tarpeista lähteviä ekosysteemipalvelutuotteita, jotka edistävät alueen suunnittelua, kaavoitusta ja vesiensuojelua. Ekosysteemipalvelukoulutuksen sekä tuotettavan aineistoa sisältöä ja rakennetta pohditaan tiiviissä yhteistyössä kuntien metsien hoitajien, kaavoittajien ja kuntapäättäjien kanssa. Tämä kokonaisuus palvelisi kuntien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Lahden kaupunki mallina

Hankkeessa käytetään esimerkkinä Lahden 2011–2012 pilottityötä ekosysteemipalveluista osana kaupungin viheralueohjelmaa. Kaupungin viheralueohjelmassa huomioidaan luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut, kuten viheralueiden merkitys vesiensuojelussa ja ilmanpuhdistuksessa, joissa kaupungin metsillä ja muilla viheralueilla on suuri merkitys.

- Kaupunkimetsien käyttö muuttuu yhä virkistyspainotteisemmaksi. Alueet tuottavat monia ekosysteemipalveluita ja siksi meillä halutaan tunnistaa keskeisimmät, vahvistaa niitä ja lisätä täten alueiden virkistysarvoa kaupungin viheralueohjelmassa, toteaa Lahden metsäpäällikkö Anna-Maaria Särkkä.

Opas ja koulutuspaketti toteutuvat Tapion hallinnoimassa hankkeessa, jonka rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Tämän vuoden aikana järjestetään kutsuvierasseminaari, jossa ideoidaan ja kerätään aineistoa ekosysteemipalvelukäsitteen konkretisointiin erityisesti kuntatasolla. Seminaarin pohjalta suunnitellaan asiantuntijaryhmässä kuntasektorille räätälöity koulutus. Tapion lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos, Lahden kaupunki ja Kuntaliitto.

Lisätietoja:

Luonnonvara-asiantuntija Saara Lilja-Rothsten, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio,
saara.lilja-rothsten(at)tapio.fi, puh. 020 772 9211

Yliopiston lehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto, metsätieteiden laitos, mika.rekola(at)helsinki.fi,
puh. 040 563 3509

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.