Front End of Innovation 2014 konferenssi USA:ssa

maanantaina, 15.12.2014

Osallistuin Front end of innovation 2014 konferenssiin, joka pidettiin Bostonissa USA:ssa 13.-15.5.2014. Nimensä mukaisesti konferenssi keskittyi innovaatiotoiminnan alkupään aihepiireihin. Erityisteemoina konferenssissa olivat mm. ideointi ja kollaboraatio sekä trendit ja ennakointi.

Konferenssin aihepiirit käsiteltiin useimmiten yrityscasien muodossa. Näin sai hyvän kuvan siitä, miten käytännössä eri toimialoilla olevat yritykset ovat kehittäneet omaa innovaatiotoimintaansa. Yleensä yritykset ovat heränneet innovaatiotoimintansa kehittämiseen tilanteessa, missä tuotteet tai palvelut alkavat vanheta ja kiristyvä kilpailu heikentää yrityksen kannattavuutta.

Esitellyissä yrityscaseissä useimmissa yhteisinä piirteinä oli asiakastarpeen selvittäminen mahdollisimman hyvin. Tuotteen tai palvelun toimimisen lisäksi korostettiin myönteisen asiakaskokemuksen syntymistä, mikä tekee asiakkaasta kanta-asiakkaan. Yrityksen kannalta olisi parasta ylittää asiakkaan odotukset eikä pelkästään täyttää niitä. Erityisesti brändin kehittämisessä tulee huomioida asiakkaiden tarpeet monipuolisesti.

Innovaatioiden kehittämisessä ennakoinnilla on tärkeä rooli. Tuotteita ja palveluita kehitettäessä tulisi tietää, miten maailma on muuttumassa ja mitkä ovat tulevat nousevat trendit. Metsätaloutta ja metsäteollisuutta koskevat trendit ovat biotalouden, cleantechin ja digitalisaation merkityksen korostuminen. Haasteena ennakoinnissa on yleensä ennakointitiedon heikko jalkautuminen tai sen soveltaminen varsinaisessa yritystoiminnan kehittämisessä. Jokaisen yrityksen ja organisaation on löydettävä siihen oma systemaattinen lähestymistapansa.

Konferenssissa oli useita esimerkkejä tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä avoimen innovaatiotoiminnan keinoin, missä yrityksen asiakkaat otetaan mukaan kehitystoimintaan aikaisessa vaiheessa. Kehittämistoiminnassa korostetaan myös nopeaa prototypointia, missä ideasta tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prototyyppi. Prototyypistä saatujen kokemusten mukaan voidaan tehdä jatkokehitystä kohti varsinaista uutta tuotetta, palvelua tai toimintamallia. Nopean prototypoinnin etuna on erityisesti ajan ja
kustannusten säästö.

Konferenssissa esiteltyjen tutkimusten mukaan innovatiivisuus liittyy myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Joillakin henkilöillä on keskimääräistä parempi kyky kehittää ideoista kaupallista arvoa tuottavia innovaatioita. Yritysten ja organisaatioiden olisi tärkeää tunnistaa nämä henkilöt ja käyttää heitä innovaatiotoiminnassaan systemaattisesti.

Parhaimmat kiitokset Metsämiesten Säätiölle konferenssimatkan tukemisesta. Konferenssiin osallistuminen antoi runsaasti uusia näkökulmia tulevaan metsäalan monipuoliseen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Petri Murtomäki, Tampereen ammattikorkeakoulu, petri.murtomaki(a)tamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.