Harjoittelu Genevessä Sveitsissä

torstai, 16.09.2010

Kesällä 2010 (17.5.-16.8.2010) työskentelin harjoittelijana Yhdistyneiden Kansakuntien Talouskomission (UNECE) ja elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) jokavuotisessa yhteishankkeessa ”Forest Products Annual Market Review 2009-2010”.

Työtehtäviini kuului mm. markkinatutkimuksen ja –analyysin tekoa, tilastojen hallintaa, puumarkkinaennusteiden laatimista, projektin hallintaa sekä graafien tekemistä julkaisuun. Myöskin muita tehtäviä puumarkkinoihin liittyen tuli kesän aikana vastaan.

Harjoittelu oli erinomainen tilaisuus oppia metsäteollisuudesta hyvin laajasti, sillä ”Forest Products Annual Market Review 2009-2010” koostuu kolmestatoista kappaleesta, joihin sisältyy muun muassa paperi- ja kartonkimarkkinat, puuraaka-ainemarkkinat, havu- ja lehtipuumarkkinat, puupaneelimarkkinat, insinööripuutuotteet sekä trooppisenpuun markkinat. Kussakin kappaleessa on useita kirjoittajia, jotka koostuvat metsäteollisuuden ammattilaisista ympäri maailman. Työskentelin tiiviissä yhteistyössä näiden kirjoittajien kanssa avustaen heitä mm. markkinainformaation hankinnassa sekä graafien päivityksessä.

Julkaisua käytetään pääasiallisesti lokakuussa järjestettävässä konferenssissa ”Timber Committee Market Discussions 2010”, jossa metsäalan ammattilaiset kokoontuvat Geneveen keskustelemaan metsäteollisuuden tilasta kansainvälisellä tasolla ja tekevät ennusteita ensi vuodelle. Muita julkaisun käyttäjiä ovat mm. korkeakoulut sekä metsäteollisuuskonsultit.

Harjoittelu oli erinomainen kokemus ja antoi hyvän tietämyspohjan metsäteollisuudesta kansainvälisellä tasolla, erityisesti ajankohtaisista asioista. Uskon, että harjoittelusta on suuri etu työmarkkinoilla.

Harjoittelua tuki Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

MMK, Puumarkkinatieteen opiskelija Kalle Taari, Helsingin Yliopisto, kalle.taari(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.