Ihminen metsäteollisuuden murroksessa - kokemuksia Suomesta, Kanadasta ja Uruguaysta

perjantai, 26.10.2012

Kansainvälisessä monitieteisessä tutkimushankkeessa "Pohjoiset metsäyhtiöt globalisoituvassa maailmassa" tutkitaan niitä haasteita, joita pohjoiset metsästä eläneet yhteisöt kohtaavat globalisoituvassa metsäteollisuudessa. Fokus tutkimuksessa ei ole metsäteollisuudessa itsessään vaan metsäteollisuudesta riippuvuussuhteessa olevassa yhteisössä.

Hankkeessa on tehty haastatteluja Suomessa Kemijärven ja Mäntän seudulla, Kanadan Ontariossa ja Uruguayssa. Ideana on yhtäältä lisätä kansainvälisen tiedeyhteisön tietoa siitä, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa pohjoisessa ja etelässä ja toisaalta sitä, mitä selluteollisuuden kiihtyvä kasvu Etelä-Amerikassa merkitsee Suomen, Kanadan Ontarion ja Uruguayn ihmisille paikallisella tasolla. Hankkeessa on tutkijoita Suomesta, Kanadasta ja Uruguaysta.

Suomen osalta hanke on jatkoa elokuun alusta 2012 kansatieteen profofessorin toimessa Helsingin yliopistossa aloittaneen Hanna Snellmanin aikaisemmille tutkimuksille Itä-Lapista. Hänellä on tarkoitus kirjoittaa kolmas osa Lappi-trilogiaan, jonka aloitti hänen väitöskirjansa "Tukkilaisen tulo ja lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotyöstä" (1996). Toinen osa on vuonna 2003 ilmestynyt tutkimus "Sallan suurin kylä - Göteborg". Nyt tekeillä olevassa kolmannessa osassa pohditaan elämisen ja ikääntymisen ehtoja Kemijärvellä ja ympäryskunnissa 2000-luvulla. Tutkimus perustuu Itä-Lapissa vuosina 2000 ja 2010 tehtyihin haastatteluihin sekä Snellmanin autoetnografiseen aineistoon.

Väliraporttina koko tutkimushankkeesta ilmestyy loppuvuodesta 2012 englanninkielinen artikkelikokoelma "Northern Communities in a Changing World", jonka ovat toimittaneet Ron Harpelle ja Michel Beaulieu Lakehead yliopistosta, Kanadasta. Suomesta kirjassa on artikkeli Kemijärvestä (Hanna Snellman & Miikka Voutilainen) ja Uruguaysta (Jussi Pakkasvirta).

Metsämiesten Säätiö on rahoittanut tutkimushankkeen tutkijoiden kenttätyömatkaa Lappiin sekä Kemijärvellä elokuussa 2011 järjestettyä seminaaria. Kenttätyöt ja seminaari toteutettiin yhteistyössä Lapin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa ja matkalle osallistui tutkijoita Suomesta, Kanadasta ja Uruguaysta.

Lisätietoja:

Professori Hanna Snellman, Helsingin yliopisto, hanna.snellman(at)helsinki.fi,
puh. 050 309 0403 ja 09 1912 2621

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.