Metsä- ja Viherpäivät Kuopiossa 11.-12.6.2014

keskiviikkona, 18.06.2014

Luonnossa oleilu elvyttää ihmistä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan metsä- ja puistoalueilla on suuri merkitys ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin monella eri tavalla. Luonnon tarjoamat esteettiset elämykset ja luonnossa oleskelu parantavat mielialaa ja auttavat parantumaan stressistä. Luonnolla on myös suoria fysiologisia vaikutuksia: verenpaine ja pulssi normalisoituvat, ”stressihormoni korttisolin” eritys vähenee ja lihasjännitys hellittää. Miellyttävä ja helposti saavutettava luontoympäristö erityisesti houkuttelee ulkoiluun. Laajat metsä- ja puistoalueet soveltuvat ulkoiluun pieniä alueita paremmin. Lisäksi niillä saavutetaan muita hyötyjä vaimentamalla melua ja sitomalla pölyä sekä muita epäpuhtauksia ja sitomalla otsoni- ja hiilidioksidikaasuja. Edellä luetellut näkökulmat on hyvä ottaa huomioon kaavoituksessa, missä ratkaistaan puisto- ja viheralueiden määrä sekä sijainti.

Julkisessa omistuksessa olevien puisto- virkistys- ja suojelualueiden merkitys on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi. Ihmisten suurin ”ulkoilupaine” kohdistuu entistä enemmän juuri näille alueille. Käytännössä pääosa niistä ovat kaupunkien omistamia puistoja ja virkistysalueita tai valtion omistamia kansallispuistoja ja retkeilyalueita. Alueellisesti näillä alueilla saattaa olla myös merkittävää matkailullista merkitystä. Edellisten lisäksi Suomessa on laajat jokamiehenoikeudet, mikä mahdollistaa vapaan liikkumisen metsä- ja vesialueilla tietyin rajoituksin.

Julkisessa omistuksessa olevien metsä- ja viheralueiden lisääntyneen käyttöpaineen mukana niiden hoitoon ja käytön kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Puistojen varustelutaso ja hoidon laatutaso on parantunut ja virkistysmetsien hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään yhdistämään erilaisia keskenään ristiriitaisiakin tavoitteita. Metsälain uudistus antaa maanomistajalle entistä väljemmät mahdollisuudet metsiensä hoitamiseen. Samaan aikaan taloudelliset reunaehdot ovat kuitenkin kiristyneet joten metsä- ja viheralan ammattilaiset ovat suurien haasteiden edessä. Tässä yhteydessä on käyty ja tullaan käymään keskustelua ja pohdintaa uusista, erilaisista toimintatavoista sekä myös julkisen ja yksityissektorin välisestä työnjaosta.

Yli 200 kuntien metsä- ja viheralan ammattilaista kokoontui valtakunnallisille metsä- ja viherpäiville 11.6. – 12.6. 2104 Kuopioon. Seminaaripäivien alustuksissa ja maastokohteilla käsiteltiin em. aiheita ja lisäksi monia muita metsä- ja viheralan ajankohtaisia aiheita.

Metsä- ja viherpäivien lehdistöinfo pidettiin hotelli Scandicissa keskiviikkona 11.6. klo 9.30 alkaen. Lehdistöinfossa oli paikalla osa seminaarin alustajista. Metsä ja viherpäivien järjestelyistä vastasivat Kuopion kaupunki, METO – Kuntien metsäasiantuntijat ry ja Viherympäristöliitto ry. Metsämiesten Säätiö tuki tapahtuman onnistumista apurahalla.

Lisätietoja:

Päätoimittaja Seppo Närhi, Viherympäristölehti, seppo.narhi(a)viherymparisto.fi

Metsätalousinsinööri Jouko Räsänen, Kuopion kaupunki, jouko.rasanen(a)kuopio.fi

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.