Metsäalan kehitys vuosina 1972-2012 metsänhoitajien näkökulmasta arvioituna -kirja

keskiviikko, 17.10.2012

Helsingin Yliopiston metsäharjoitteluasemalla Hyytiälässä julkaistiin heinäkuun 2012 lopussa metsäalan ja metsänhoitaja-ammattikunnan 40-vuotista kehitystä monipuolisesti ja persoonallisesti kuvaava kirja.

Suomen metsäala ja metsäteollisuus ovat kokeneet voimakkaan muutoskehityksen vuosien 1972–2012 aikana. Tämän kehityksen ilmiöihin vaikuttaneita myönteisiä ja kielteisiä taustatekijöitä ovat valottaneet ja arvioineet Helsingin Yliopiston metsänhoitajakurssin 64 kaikkiaan 46 metsäalan ammattilaista. Metsäalan kehityksen omista henkilökohtaisista näkemyksistään ja kokemuksistaan ovat kirjoittaneet metsätieteiden professorit Pekka Kauppi ja Jari Kuuluvainen sekä lisäksi metsätieteiden tohtorit Eero Mattila ja Mikko Hyppönen, metsäneuvos Juhani Hakkarainen sekä 41 muuta metsänhoitajaa. He ovat tehneet pitkän metsäalan ammatillisen työuran metsäalan kansainvälisissä, valtakunnallisissa ja järjestöllisissä organisaatioissa sekä yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Maailman globaalisen kehityksen keskeisiä suuntauksia ovat olleet havahtuminen ympäristöongelmiin, poliittisen ilmapiirin vapautuminen, taloudelliset ja poliittiset integraatiot, Aasian alueiden nousu, informaatiovallankumous ja muu teknologinen kehitys. Suomen kansantaloudessakin ja sen eri toimialoilla on koettu mullistavan nopea kansainvälistyminen ja globalisoituminen sekä rakenteellinen kehitys.

Edellä kuvatut 40-vuotisen kehityksen taustatekijät ovat vaikuttaneet myös Suomen metsäalan eri sektoreiden kehitykseen – metsäpolitiikkaan, metsätalouteen, metsähallintoon, metsätutkimukseen ja – opetukseen, bioenergiatuotantoon, metsävarallisuuteen ja sen hoitoon, metsänomistukseen, metsäteknologiaan, metsäammattikuntiin, puu- ja paperituotteiden markkinointiin, metsäalan yrittäjyyteen ja konsultointiin sekä kansainvälistymiseen. Kirjassa on julkaistu pohdiskelevia artikkeleita näiltä aloilta.

Julkaisu sisältää myös 50:nen syksyllä 1971 metsäopintonsa aloittaneen metsänhoitajan ammatillisia henkilö- ja työurakuvauksia sekä opiskeluaikaisia muistoja lukuisin 40-vuoden takaisin kuvin ja kertomuksin.

Tämä metsäalan, metsäkulttuurin ja metsänhoitaja-ammattikunnan julkaisu käsittelee mielenkiintoisella tavalla henkilökohtaisia arviointeja sekä metsäalan 40-vuotisen kehityksen ilmiöistä että taustoista niistä kiinnostuneille henkilöille, opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Julkaisu pyrkii myös kannustamaan metsänhoitajia ja muidenkin metsäalan ammattikuntien edustajia tallentamaan innovatiivisesti ja aktiivisesti kokemusperäistä eli ns. hiljaista kehitystietoa.  Metsämiesten Säätiön tuki julkaisua apurahalla.

Kirja on nähtävillä Helsingin Yliopiston metsäalan kirjastoissa. Toistaiseksi kirja on loppuunmyyty.

Lisätietoja:

Metsänhoitaja Mirja Jääskeläinen, puh. 040 773 9137

Professori, MMT Pekka Kauppi, Helsingin Yliopiston Ympäristötieteiden laitos, puh. 040 760 5072

Toimitusjohtaja MH Markku J. Seppälä, Sepsilva Ltd Oy, puh. 040 565 3370                                                                  

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.