Metsäkuva elää -kirjahanke

tiistai, 02.03.2010

Metsäkuva elää -kirjahankkeen tavoitteena on havainnollistaa valokuvaparein 1950…1980-luvuilla uudistettujen metsien nykytilaa kohteissa, joiden uudistamisvaihe on aikanaan valokuvattu ja metsikkö paikannettavissa vertailukuvaukseen. Kohdealueeksi valittiin Järvi-Suomen yksityismetsät, joihin sotien 1939-44 jälkeinen voimaperäinen metsien käsittely Etelä-Suomessa kohdistui. Ne tulevat olemaan myös vuosina 2009-2016 vapaaehtoisen metsiensuojelun (METSO) kohteina.

Vanhoja uudistusalakuvia löytyi enemmän kuin tavoitteeksi asetettiin. Kun ehdottomana vaatimuksena oli metsikön paikannus ja kuvanoton ajankohta, useita teknillisestikin kelvollisia kuvia jouduttiin kuvaustietojen puuttumisen vuoksi hylkäämään. Uusintakuvauksiin voitiin valita 39 kohdetta, jotka uusintakuvattiin vuosina 2008 ja 2009. Kohteista läntisimmät ovat Näsijärven vesistöalueelta Ylöjärveltä, eteläisimmät Saimaalta - Anttolasta, itäisimmät Höytiäisen tuntumasta Kontiolahdelta ja pohjoisimmat Pielavedeltä. Kohteiden jakaantuminen oli sattumanvaraista ja jätti pakosta toivomisen varaa. Puulajikohtaisuus valtapuuston osalta painottui sen sijaan tyydyttävästi.

Kuvia toimittaneet 15 henkilöä avustivat ja opastivat uusintakuvauksissa, jonka lisäksi heiltä saatiin ao. kohteen metsänhoidolliseen käsittelyyn liittyneet tiedot. Metsäkuvia täydentävät oheisartikkelit tai haastattelut, joista valottuu metsäammattilaisten ja metsänomistajien kokemuksia siitä, miten voimaperäisen metsätalouden tavoitteet ja ”tehometsänhoidon” malli otettiin kentällä vastaan.

Metsäkuvamateriaalista ja oheisartikkeleista on koostettu julkaisukelpoinen kokonaisuus, johon liittyvä tekstiosio ”Kameran kanssa Kemera-metsään”, opastaa metsävalokuvaajia metsäluonnon muutoksen systemaattiseen seurantaan ja digi-kuvien arkistointiin. Artikkeli perustuu metsävalokuvaajien kutsuseminaarissa ”Kestävän metsätalouden arvot kuviksi” Suomusjärvellä 21.4.2009 esille tulleisiin näkökohtiin metsävalokuvan merkityksestä ja keinovalikoimasta.

Metsämiesten Säätiön 2-vuotinen apuraha (2008-2009) on mahdollistanut hankkeen, samoin kuin siihen liittyneen metsäkuvaajien kutsuseminaarin järjestämisen. Metsäkuva elää –hankkeen vastuuhenkilönä on ollut MML Heikki Lindroos ja toimituskunnan muina jäseninä metsätalousneuvos Risto Hyvärinen ja MH Teuvo Manninen.

Lisätietoja:

Hankkeen vetäjä Heikki Lindroos, h.lindroos(at)pp.inet.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.